Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5496
Назва: Вплив бренду на модифікування змісту маркетингової стратегії підприємства
Інші назви: Vplyv brendu na modyfikuvannia zmistu marketynhovoi stratehii pidpryiemstva
Автори: Абрамович, Інна Ананіївна
Abramovych, Inna
Ключові слова: розвиток брендингу
rozvytok brendynhu
маркетингова діяльність
marketynhova diialnist
просування продукції на ринку
prosuvannia produktsii na rynku
Дата публікації: 2021
Видавництво: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Бібліографічний опис: Абрамович І. Вплив бренду на модифікування змісту маркетингової стратегії підприємства / І. Абрамович // Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи : тези доп. наук.-практ. конф. (Дніпро, 23-25 берез. 2021 р.) / МОН України; ДДАЕУ, ННІЕ. – Дніпро : Друк. «Стандарт» (ПП Бойко В.В.), 2021. – С. 96-97. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5496
Короткий огляд (реферат): Процес впровадження бренд-менеджменту в управлінську діяльність вітчизняних підприємств з урахуванням того, що в сучасному конкурентному середовищі триває боротьба брендів, а не товарів, за їхнє місце у свідомості споживачів, відбувається доволі повільно. Підприємства насамперед зосереджені на вирішенні проблем стратегічного розвитку, пов’язаних з ефективним використанням матеріальних активів, а формування потенціалу стратегічного розвитку за рахунок бренда як нематеріального активу підприємства залишається поза їхньою увагою. Розвиток брендингу тісно пов'язаний з маркетинговою діяльністю. Тому вся робота маркетологів повинна бути спрямована на створення і просування продукції (товарів або послуг), необхідної споживачам. Protses vprovadzhennia brend-menedzhmentu v upravlinsku diialnist vitchyznianykh pidpryiemstv z urakhuvanniam toho, shcho v suchasnomu konkurentnomu seredovyshchi tryvaie borotba brendiv, a ne tovariv, za yikhnie mistse u svidomosti spozhyvachiv, vidbuvaietsia dovoli povilno. Pidpryiemstva nasampered zoseredzheni na vyrishenni problem stratehichnoho rozvytku, poviazanykh z efektyvnym vykorystanniam materialnykh aktyviv, a formuvannia potentsialu stratehichnoho rozvytku za rakhunok brenda yak nematerialnoho aktyvu pidpryiemstva zalyshaietsia poza yikhnoiu uvahoiu. Rozvytok brendynhu tisno poviazanyi z marketynhovoiu diialnistiu. Tomu vsia robota marketolohiv povynna buty spriamovana na stvorennia i prosuvannia produktsii (tovariv abo posluh), neobkhidnoi spozhyvacham.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://www.dsau.dp.ua/ua/page/materali-konferencj.html
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5496
Розташовується у зібраннях:Тези конференцій

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Абрамович.pdf125,08 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.