Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1131
Title: 30 років натхнення та творчості: культурно-просвітницька та виховна місія літературної вітальні «Гармонія» у підготовці майбутніх аграріїв
Other Titles: 30 years of increase and creativity: cultural and educational and the excellent mission of the literature vital "Harmony" in preparation of future agraries
Authors: Прудка, Людмила Євгеніївна
Prudka, Lyudmila
Keywords: культура
culture
читацькі об`єднання
readership
особистість
personality
просвітницька діяльність
educational activity
творчість
art
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Прудка Л. Є. 30 років натхнення та творчості: культурно-просвітницька та виховна місія літературної вітальні «Гармонія» у підготовці майбутніх аграріїв / Л. Є. Прудка // Гуманітарно-виховні процеси, тенденції і перспективи вищої професійної освіти (присвячується 90-річчю ДДАУ) : зб.наук. пр. / Дніпропетров. держ. аграр.-економ. ун-т ; редкол. : А. С. Кобець (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : Вид-во Придніпров’я, 2012. – Вип. 4. – 305-310. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1131
Abstract: В даній статті розглядається просвітницька діяльність читацького об’єднання літературної вітальні «Гармонія» за 30 років з дня її заснування, основні виховні заходи, які сприяють вихованню національної свідомості, активної життєвої позиції та формуванню особистості студента на принципах загальнолюдських цінностей, а також творчий доробок студентів агроуніверситету – учасників об’єднання. In this article the educational activity of the reader association is considered the literary living room "Harmony" for 30 years since its foundation, the main educational events that contribute to the education of national consciousness, active life position and formation the personality of the student on the principles of universal values, as well as creative achievements students of Agrouniversities - members of the association.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1131
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12 .pdf143,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.