Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1329
Title: Evaluation of the environmental impact of different methods of carp production in Petrykivskiy fish farm
Other Titles: Оцiнка рiзних систем годiвлi карпа та їх вплив на навколишне середовище у господарствi Петрикiвського рибгоспу
Оценивание разных систем кормления карпа и их влияние на окружающую среду в хозяйстве Петриковского рыбхоза
Authors: Onyshchenko, O. M.
Онищенко, Олена Михайлівна
Byelikov, E. S.
Бєліков, Євгеній Сергійович
Dvoretsky, A. I.
Дворецький, Анатолій Іванович
Rozhkov, V.
Rozhkov, V. V.
Рожков, Володимир Вікторович
Keywords: aquafeed
корми для риб
aquaculture
аквакультура
life cycle assessment
оцінка життєвих циклів
fishpond
ставок
food organisms
харчові організми
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський ДАЕУ
Citation: Evaluation of the environmental impact of different methods of carp production in Petrykivskiy fish farm / O. M. Onyshchenko, E. S. Byelikov, A. I. Dvoretsky, V. V. Rozhkov // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК / Дніпропетровський ДАЕУ. – 2017. – Т 5. – № 3. – C. 16-24. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1329.
Abstract: Environmental impacts of different systems of pond carp culturing - extensive (mainly on natural food) and intensive. For each production system, main qualitative features of production cycle are regarding their impacts: physic-chemical and biological with regard to the production technology. The feeds, especially fish meal, were the main impact contributor and were considered in aspect using of fossil fuels and biotic resources for their production and application. Порівняно різні виробничі системи отримання товарної маси коропа у ставках при вирощуванні екстенсивним (переважно на природних кормах) та інтенсивним способами. Для кожної виробничої системи наведені основні якісні показники виробництва співвіднесені на одиницю отриманної товарної маси риби. Визначений їх вплив на навколишнє середовище, а саме фізико-хімічні та біологічні зміни за різних технологій вирощування товарного коропа, як основного виду в аспекті негативного впливу годівлі риби. Серед основних ресурсів необхідних длявиробництва товарної маси коропа слід виділити: сільськогосподарські землі, воду, сонячну енергію, основні біогенні елементи (азот, фосфор, оліго-елементи та мікроелементи), викопну енергію палив, біотичні ресурси, що використовуються, здебільшого, для виробництва сировини для комбікормів.
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/152
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1329
ISSN: 2409-9023 (Online)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf991,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.