Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1379
Title: До питання відповідності екологічним нормам новостворюваних машин
Other Titles: To the issue of compliance with environmental standards of newly-created machines
Authors: Деркач Остроух Владислав Олегович, Олексій Дмитрович
Derkach, Oleksii
Макаренко, Дмитро Олександрович
Makarenko, Dmytro
Муранов, Євген Сергійович
Muranov, Yevhen
Оришечко, Віталій Олександрович
Oryshechko, Vitalii
Остроух, Владислав Олегович
Ostroukh, Vladyslav
Keywords: посівні машини
sowing machines
полімерно-композиційний матеріал,
polymer-composite material
трибоспряження
tribo conjugation
трибо технічні характеристики
technical characteristics
Issue Date: 2018
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Citation: Деркач О.Д. До питання відповідності екологічним нормам новостворюваних машин / О. Д. Деркач, Д. О. Макаренко, Є. С. Муранов, В. О. Оричечко, В. О. Остроух // Збірник тез доповідей XІX Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», НУБіП України(17-19 жовтня 2018 р.) – С. 217-219
Abstract: Встановлено, що використання деталей, виготовлених з матеріалу УПА-6-30 у рухомих з’єднаннях паралелограмного механізму копіювання рельєфу дозволяє виключити їх технічне обслуговування (мащення), зменшити затрати праці на технічне обслуговування на 25% та підвищити темп робіт до 10 %, при якісному виконанні всіх агротехнічних вимог та регламентів. Впровадження ПКМ у конструкцію рухомих з’єднань посівних комплексів забезпечило зростання довговічності машин до 4…5 років.
URI: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_konf_2.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1379
ISSN: 1607-4556 (Print) ; 2309-6004 (Online
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
№ 12 та 13_217-220.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.