Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1639
Title: The Influence Of Farming Activities On Seeds Productivity Of Winter Wheat Varieties In The Conditions Of The South Of Ukraine
Other Titles: Вплив сільськогосподарської діяльності на продуктивність насіння сортів озимої пшениці в умовах півдня України
Authors: Kokovikhin, Serhii
Коковіхін, Сергій Васильович
Zaporozhchenko, Viktoria
Запорожченко, Вікторія Юріївна
Karashchuk, Gennadiy
Каращук, Геннадій Васильович
Kazanok, Olexandr
Казанок, Олександр Олександрович
Kozychar, Mykhailo
Козичар, Михайло Васильович
Levchenko, Maksim
Левченко, Максим Валерович
Podakov, Yevhenii
Подаков, Євгеній Сергійович
Prystemskyi, Oleksandr
Пристємський, Олександр Станіславович
Keywords: winter wheat
озима пшениця
varieties
сорти
plant protection
засоби захисту рослин
micro fertilizer
мікродобрива
productivity indicators
показники продуктивності
seed output
продуктивність насіння
share of exposure
частка експозиції
Issue Date: 2019
Citation: Kokovikhin S. V. The Influence Of Farming Activities On Seeds Productivity Of Winter Wheat Varieties In The Conditions Of The South Of Ukraine / S. V. Kokovikhin, V. Yu. Zaporozhchenko, G. V. Karashchuk and others // Research journal of pharmaceutical, biological and chemical sciences. - 2019. - №10 (1), 449 – 456. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1639
Abstract: The article reflects research results on the study of seeds productivity of winter wheat varieties, depending on schemes of plant protection and microfertilizers, in the conditions of the South of Ukraine. Photosynthetic productivity of winter wheat for seeds essentially depends on the stages of plants growth, varietal composition, ways of protection and micronutrients. The largest leaf surface area – 42.5 thousand m2/ha was noted in the Konka variety in the variant with use of bio preparations Trihodermin and Gaupsin and micro fertilizer Avatar. In the case with the Khersonska 99 variety, with of chemical protection and without microfertilizers, this indicator decreased by 38.3%. The average daily growth of the leaf surface area reached its maximum in the interphase period "vegetation recovery – stem elongation". The Konka variety formed a yield at the level of 3.59 t/ha, which is 8.2% greater compared to the Khersonska 99 variety. Application of chemical and biological protection influenced the seeds productivity of winter wheat in different ways, with the most effective – combined use of bio preparations Trihodermin and Gaupsin. У статті розглядаються результати досліджень по вивченню насіннєвої продуктивності сортів озимої пшениці в залежності від схем захисту рослин та мікродобрив в умовах півдня України. Фотосинтетична продуктивність озимої пшениці для насіння істотно залежить від стадій росту рослин, сортового складу, способів захисту та мікроелементів. Найбільша площа листкової поверхні - 42,5 тис. м2/га відзначена у сорту Конка в варіанті з використанням біопрепаратів Тріходермін і Гаупсін і мікродобрива Аватар. У випадку з сортом Херсонська 99 з хімічним захистом і без мікродобрив цей показник зменшився на 38,3%. Середньодобовий приріст площі листкової поверхні досягав свого максимуму в міжфазний період «відновлення рослинності - подовження стовбура». Сорт Конка утворив урожай на рівні 3,59 т / га, що на 8,2% більше, ніж у сорту Херсонська 99. Застосування хімічного та біологічного захисту вплинуло на насіннєву продуктивність озимої пшениці різними способами, причому найбільш ефективним - комбіноване використання біопрепаратів Тріходермін і Гаупсін.
Description: Запорожченко Вікторія Юріївна https://orcid.org/0000-0002-4642-2917
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1639
ISSN: ISSN: 0975-8585
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf347,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.