Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1687
Title: Система мульчувального обробітку ґрунту в сівозмінах Північного Степу
Other Titles: The system of mulching tillage in rotations of the Northern Steppe
Authors: Цилюрик, Олександр Іванович
Tsyliuryk, Oleksandr
Keywords: мульчувальний обробіток ґрунту
mulching tillage
агрофізичний стан ґрунту
soil agrophysical condition
вологість ґрунту
soil moisture
бур’яни
weeds
урожайність
yield
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Цилюрик О.І. Система мульчувального обробітку ґрунту в сівозмінах Північного Степу: монографія. – Дніпро: Новий Світ – 2000, 2019. – 298 с.-Код доступу:http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1687
Abstract: Узагальнено результати багаторічних досліджень щодо ефективності різних способів та систем обробітку ґрунту в Північному Степу України. Висвітлено питання стосовно поліпшення застосування технології мульчувального обробітку ґрунту, використання мінеральних добрив разом з рослинними рештками, відновлення родючості чорнозему і захисту його від ерозійних процесів, а в результаті підвищення врожайності польових культур за мінімальних виробничих витрат. Упровадження розробленої системи мульчувального обробітку ґрунту в аграрне виробництво сприятиме підвищенню продуктивності і рентабельності галузі рослинництва, сталому виробництву продукції, збереженню родючості чорноземів, регуляції водного, повітряного і поживного режимів ґрунту. Матеріали монографії мають глибоке наукове обґрунтування, підтверджені польовими дослідами, виробничими експериментами будуть корисними для спеціалістів аграрного сектору, зокрема, фермерів, технологів, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, студентів.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1687
ISBN: 978-617-7519-27-9
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thilyu.pdf11,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.