Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1822
Title: Причини порушення відтворювальної здатності у телиць парувального віку в умовах господарств приватного сектору селища Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області
Other Titles: Reasons of violation reproductive ability of heifers mating age in the conditions of farms the private sector of the village Petropavlivka, district and Dnipro region
Authors: Удовіченко, А. А.
Udovichenko, A. A.
Вишнева, А. С.
Vyshneva, A. S.
Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Гаращук, Марина Іванівна
Garashuk, M. I.
Garashchuk, M.
Harashchuk, M. I.
Garashuk, Marina
Keywords: показники відтворення
reproductive indicators
відтворювальна здатність
reproductive ability
аліментарна неплідність
alimentary infertility
причини неплідності
reasons of infertility
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Причини порушення відтворювальної здатності у телиць парувального віку в умовах господарств приватного сектору селища Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області / А. А. Удовіченко, А. С. Вишнева, Л. В. Корейба, М. І. Гаращук // Винахідництво та раціоналізаторство у медицині, біології та екології : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.студентів та молодих вчених ( Дніпро, 19-20 верес. 2018 р.) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2018. – С. 66-67. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1822.
Abstract: Відомо, що умови неповноцінної годівлі та огріхи в утриманні обумовлюють у тварин аліментарну неплідність. Внаслідок цього в умовах господарств зменшилася кількість приплоду, що разом із низькою продуктивністю тварин є однією з основних причин збитковості молочного і м'ясного скотарства, а племінні господарства не повною мірою виконують свою основну функцію – вирощування і реалізацію племінного молодняка. Це обумовлено насамперед низькими фізіологічними показниками розвитку ремонтних телиць. Неплідність і яловість виникає також внаслідок різних хвороб організму та статевих органів, а також травматизації, які з'являються найчастіше під час родів та в період пуерперію. Метою нашої роботи було вивчити стан відтворення великої рогатої худоби та причини неплідності і яловості фізіологічно зрілих телиць в умовах господарств приватного сектору селища Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області. Conditions of inferior feeding and balks stipulate the alimentary infertility. As a result, in the conditions decreased number offspring, in all with low productivity of animals is one of the main reasons of loss dairy and meat cattle and breeding farms not fully do the main function – growing and realization of cattle. Infertility appears owing to different diseases of organism and genitals and also traumatizations, which appeared during the parturitions and postpartum period. Purpose of our work was the state of reproduction of cattle and reasons of infertility and physiologically mature heifers in the conditions of farms the private sector of the village Petropavlivka, district and Dnipro region.
Description: Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1822
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf827,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.