Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1843
Title: Особливості відтворної здатності корів швіцької породи в умовах ТОВ “МВК Єкатеринославський” Дніпропетровської області
Other Titles: Specifics of reproducible ability of the Shvits’ka breed in the conditions LTD “MVK Ekaterinoslavsky” Dnipro region
Authors: Чугунова, Рената Дмитрівна
Сhuhunova, Renata
Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Keywords: сухостійний період
dry period
відтворна здатність
reproducible ability
репродуктивна функція
reproductive function
патологія статевих органів у корів
genital pathology of cows
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Чугунова Р. Д. Особливості відтворної здатності корів швіцької породи в умовах ТОВ “МВК Єкатеринославський” Дніпропетровської області / Р. Д. Чугунова, Л. В. Корейба // Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. викл. і студ. (Дніпро, 16-18 трав. 2018 р. ) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2018. – С. 105-107. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1843.
Abstract: Одним з найважливіших умов відновлення та розвитку молочного тваринництва і підвищення його продуктивності є раціонально організоване відтворення стада. Воно включає комплекс організаційних і зооветеринарних заходів, куди входять правильне вирощування племінного молодняку, створення оптимальних умов годівлі, утримання та експлуатації, організація ремонту стада і штучного осіменіння, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів тощо. Відтворення має фундаментальне значення для інтенсифікації молочного скотарства, тому що від нормального відтворення стада залежить не тільки інтенсивність розмноження тварин, а й реалізація задатків їх продуктивності і здоров'я. У корів з подовженим сервіс­періодом та важким перебігом отелення реєстрували акушерсько­гінекологічну патологію, яка обумовлювала тривалу симптоматичну неплідність. Найпоширенішими були родові та післяродові укладненн – затримка посліду, субінволюція матки, метрит та вульво­вагініт. У 10 % корів господарства реєстрували гіпофункцію та фолікулярну кісту яєчників, а також персистенцію жовтого тіла. One of the main conditions re-establishment and development of dairy cattle and increase of productivity is rationally organized reproduction of herd. It includes complex organizational and veterinary measures. It includes correct growing tribal cattle, creation optimal conditions of feeding, upkeeping , operation.
Description: Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1843
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37.pdf203,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.