Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1850
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХалатур, Світлана Миколаївна-
dc.contributor.authorKhalatur, Svitlana Mykolaivna-
dc.contributor.authorKhalatur, Svitlana-
dc.contributor.authorKhalatur, S.-
dc.date.accessioned2020-02-04T10:57:28Z-
dc.date.available2020-02-04T10:57:28Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationХалатур С. М. Порівняльна характеристика сільського господарства України та європейських країн / С. М. Халатур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство / УНУ. – Ужгород, 2015. – Вип. 3. – С. 187-192. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1850uk
dc.identifier.issn2413-9971-
dc.identifier.urihttp://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/3-2015ua-
dc.identifier.urihttp://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1850-
dc.description( Халатур Светлана https://orcid.org/0000-0001-8331-3341 )uk
dc.description.abstractУ статті проаналізовано динаміку основних показників розвитку сільського господарства України та європейських країн. Закриття розриву продуктивності в сільському господарстві України означатиме збільшення надлишкових запасів, що мають бути зняті з внутрішнього ринку; інакше вони будуть гальмувати вплив на внутрішні ціни та на доходи сільськогосподарських товаровиробників. Сприяння експорту створить стимули для інвесторів інвестувати у сільськогосподарське виробництво, інфраструктуру та супутні послуги. З іншого боку, сучасні та значною мірою імпортні технології (сорти насіння, машини та обладнання, агрохімікати) передають нові можливості та інновації в галузі. Сільське господарство України все ще працює набагато нижче свого потенціалу. З огляду на українські родючі чорноземи і сприятливий клімат, Україна здатна досягти середньої дохідності в ЄС, тобто збільшити її у 2 рази. Закривши цей розрив продуктивності, сільське господарство України може вкладати набагато більший внесок у економіку та добробут країни. Це вимагатиме більш капіталомісткого сільського господарства, що фінансується шляхом розкриття потенційних внутрішніх та іноземних інвестицій у галузь. The article analyzes the dynamics of the main indicators of agricultural development in Ukraine and European countries. Closing the productivity gap in Ukraine's agriculture will mean an increase in surplus stocks to be withdrawn from the domestic market; otherwise they will hinder the impact on domestic prices and on incomes of agricultural producers. Promoting exports will create incentives for investors to invest in agricultural production, infrastructure and related services. On the other hand, modern and, to a large extent, imported technologies (seed varieties, machinery and equipment, agrochemicals) convey new opportunities and innovations in the industry. Ukraine's agriculture is still well below its potential. Given Ukraine's fertile black soil and a favorable climate, Ukraine can achieve average EU yields, i.e. increase it by 2 times. By closing this gap in productivity, Ukraine's agriculture can contribute much more to the economy and welfare of the country. This will require more capital intensive agriculture, funded through the disclosure of potential domestic and foreign investment in the industry.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherУжгородський національний університетuk
dc.subjectєвропейські країниuk
dc.subjectEuropean countriesuk
dc.subjectурожайністьuk
dc.subjectproductivityuk
dc.subjectсільське населенняuk
dc.subjectrural populationuk
dc.subjectзайнятістьuk
dc.subjectemploymentuk
dc.subjectсільськогосподарська галузьuk
dc.subjectagricultural sectoruk
dc.titleПорівняльна характеристика сільського господарства України та європейських країнuk
dc.title.alternativeComparative characteristics of agriculture of Ukraine and European countriesuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf654,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.