Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1954
Title: Моніторинг обтурацій шлунково-кишкового тракту у собак
Other Titles: Monitoring of obstructing the gastrointestinal tract in dogs
Authors: Білий, Дмитро Дмитрович
Beliy, Dmitry Dmitrievich
Beliy, Dmitry
Beliy, D. D.
Bely, Dmitry Dmitrievich
Bely, Dmitry
Bely, D. D.
Мілько, Анастасія Сергіївна
Milko, Anastasia
Keywords: лікування
cure
собаки
dogs
обтурація
obturation
моніторинг
monitoring
Issue Date: May-2019
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Білий Д. Д. Моніторинг обтурацій шлунково-кишкового тракту у собак / Д. Д. Білий, А. С. Мілько // Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і студентів ( Дніпро, 22-23 трав. 2019 р.) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2019. – С. 41-42. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1954.
Abstract: Кишкова непрохідність у дрібних домашніх тварин в умовах інноваційних технологій годівлі і утримання в умовах гіподинамії має значне розповсюдження. На сучасний момент травматизм сторонніми тілами у дрібних домашніх тварин складає 10–15 % від загальної кількості захворювань шлунково-кишкового тракту і за відсутності своєчасної діагностики специфічне лікування малоефективне, а прогноз несприятливий. При цьому, незважаючи на можливість спонтанної евакуації стороннього тіла за певних умов, основним способом лікування ілеусу залишається хірургічний, ефективність якого залишається недостатньою. Таким чином, обтурація шлунково-кишкового тракту у собак є поширеною патологією, характеризується багатогранністю прояву, важкістю перебігу на тлі обережного або несприятливого прогнозу, що ускладнює діагностику і лікування. Intestinal obstruction in small pet animals under the conditions of innovative feeding and maintenance technologies in the conditions of hypodynamics has a significant distribution. At the present moment, traumatism by foreign bodies in small domestic animals is 10–15% of the total number of diseases of the gastrointestinal tract, and in the absence of timely diagnosis, specific treatment is ineffective, and the prognosis is unfavorable. In this case, despite the possibility of spontaneous evacuation of the extraneous body under certain conditions, the main way of treating ileus remains surgical, whose effectiveness remains insufficient. Thus, obturation of the gastrointestinal tract in dogs is a common pathology characterized by manifold manifestation, the severity of the course against a background of cautious or adverse prognosis that complicates diagnosis and treatment.
Description: Білий Дмитро Дмитрович https://orcid.org/0000-0003-3896-0384
URI: http://biosafety-center.com/iv-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80/
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1954
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білий, 2019-8.pdf362,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.