Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1962
Title: Умовно-патогенна мікрофлора, як етіологічний фактор виникнення хірургічної патології у собак
Other Titles: Conditionally pathogenic microflora as an etiological factor of origin of surgical pathology in dogs
Authors: Спіцина, Тетяна Леонідівна
Spitsyna, Tetiana
Spitsina, T.
Spitsina, T. L.
Spitsyna, T. L.
Spitsyna, T.
Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Koreyba, L.
Жигалкін, С. В.
Zhigalkin, S. V.
Keywords: собаки
dogs
отит
otitis
умовно-патогенна мікрофлора
conditionally pathogenic microflora
мікроорганізми
microorganisms
Issue Date: Mar-2010
Citation: Спіцина Т. Л. Умовно-патогенна мікрофлора, як етіологічний фактор виникнення хірургічної патології у собак / Т.Л. Спіцина, Л. В. Корейба, С. В. Жигалкін // Екологія : вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики : зб. тез доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. ( Житомир, 25-26 берез. 2010 р. ). – Житомир, 2010 – С. 31-33. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1962.
Abstract: За даними авторiв досить вагому частку хiрургiчних хвороб займають запалення вушних раковин рiзноi erioлoriї (до 10 %). При цъому за статистикою гнiйно-катаральнi запалення зовнiuшього слухового ходу становлять приблизно 50 %. Для порiвняння зазначимо, що 12 % випадкiв запалень зовнiшньої вушної раковини вiдводиться отитам паразитарної етiологiї, а 21 % отитам алергiчної eтioлoriї. Основною причиною отитiв є iнфiкування бактерiями або iншими мiкроорганiзмами. Особливу увагу слiд придiляти специфiчнiй мiкрофлорi, а також умовно-патогенним мiкроорганiзмам i мiкроскопiчним грибам. Отже, з вищезазначеного треба пiдкреслити, що особлива увага всiх ветеринарних спецiалiстiв повинна бути прикута рiшенню проблеми визначення мiкроорганiзмiв при лiкуванні отитiв гнiйно-катарального характеру у собак.
Description: Спіцина Тетяна Леонідівна https://orcid.org/0000-0002-8047-7305 Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1962
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.