Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1963
Title: Неспецифічна інфекція як біологічний фактор виникнення і поширення запалення тканин вим’я у корів
Other Titles: Nonspecific infection as a biological factor in the occurrence and spread of inflammation of udder tissue in cows
Authors: Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, L.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Спіцина, Тетяна Леонідівна
Spitsyna, Tetiana
Spitsina, T.
Spitsina, T. L.
Spitsyna, T. L.
Spitsyna, T.
Олійник, Н. В.
Oliinyk, N. V.
Keywords: післяродовий ендометрит
endometritis purulenta
корови
cows
мастит
mastitis
Issue Date: Mar-2010
Citation: Корейба Л. В. Неспецифічна інфекція як біологічний фактор виникнення і поширення запалення тканин вим’я у корів / Л. В. Корейба, Т. Л. Спіцина, Н. В. Олійник // Екологія : вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики : зб. тез доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. ( Житомир, 25-26 берез. 2010 р. ). – Житомир, 2010 – С. 65-67. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1963.
Abstract: Запалення тканин молочної залози, або мастит є найбiльш поширеним захворюванням молочного поголiв'я великої рогатої худоби. Хоча i стрес, i механiчнi травми можуть викликати запалення молочної залози, основною причиною виникнення маститу є iнфiкування бактерiями або iншими мiкроорrанiзмами. Особливу увагу слiд придiляти специфiчнiй мiкрофлорi, а також умовно-патогенним мiкроорганiзмам i мiкроскопiчним грибам. Бiолоriчний фактор – це одна з основних причин, яка обумовлює розвиток запальних процесiв в органах статевої системи i вименi корiв. Мастити уражуть до 10 % дiйного поголiв'я корiв і є однією із найпоширеніших патологiй в господарствах Днiпропетровського рeгioнy. У розвитку клiнiчних маститiв у корiв задiяна неспецифiчна полi мiкробна iнфекцiя, яка представлена бактерiями родiв Escherichia coli, Streptococcus та Staphylococcus.
Description: Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779 Спіцина Тетяна Леонідівна https://orcid.org/0000-0002-8047-7305
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1963
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.