Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2448
Title: Результати дослідження кореневих систем пшениці озимої, кукурудзи,соняшнику і гречки в Степу України
Other Titles: The results of the study of the root systems of winter wheat, corn, sunflower and buckwheat in the steppe of Ukraine
Authors: Ткаліч, Юрій Ігорович
Tkalich, Yuriy
Ткаліч, І.
Tkalich, І.
Keywords: кореневі системи
root systems
пшениця озима
winter wheat
кукурудза
corn
соняшник
sunflower
гречка
buckwheat
агротехнічні заходи
agrotechnical measures
Issue Date: 2015
Publisher: Інститут сільського господарства степової зони Національної академії наук України
Citation: Ткаліч Ю. Результати дослідження кореневих систем пшениці озимої, кукурудзи,соняшнику і гречки в Степу України / Ю. Ткаліч, І. Ткаліч // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. - 2015. - № 8. - С. 56-65. - Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2448
Abstract: Як тепер відомо, між формуванням надземної маси рослин польових культур, їхньою продуктивністю і розвитком кореневих систем існує пряма залежність [1]. Свого часу дослідники багато уваги приділяли вирішенню даного питання, тож є значна кількість публікацій, в яких висвітлено особливості росту та розвитку кореневої системи різних сільськогосподарських культурНаше завдання полягало в дослідженні зв'язку між рівнем врожайності пшениці озимої, кукурудзи, соняшнику, гречки і формуванням їхніх кореневих систем, а також у з'ясуванні шляхів поліпшення розвитку цієї важливої частини рослини. Досліди закладали на базі Інституту сільського господарства степової зони (м. Дніпропетровськ) впродовж 1970–2013 рр. на звичайному чорноземі і темно-каштанових ґрунтах. У ході роботи спиралися на методи розкопки скелетних коренів, монолітів, адсорбції, траншейний метод та ін. Польові та вегетаційні досліди закладали відповідно до стандартних методик. У спеціальних траншеях зі скляними стінками встановлено, що швидкість росту коренів у рослин пшениці озимої в онтогенезі неоднакова. Найбільш інтенсивно вони ростуть (2, 4 см/добу) у період осінньої вегетації і навесні до фази колосіння (1, 1–1, 4 см). Так, від завершення останньої фази розвитку і до настання повної стиглості, а також за зимовий період середньодобовий приріст коренів становив 0, 2–0, 3 см.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2015_8_10
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2448
ISSN: 2311-6609
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bisg_2015_8_10.pdf673,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.