Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/249
Title: Аналіз онкологічної патології у собак в умовах приватної клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» міста Дніпро
Other Titles: Analysis of oncological pathology in dogs in the conditions of the private clinic of veterinary medicine "Vetservice" of the city of Dnipro
Authors: Білий, Дмитро Дмитрович
Bely, Dmitry
Гергаулов, Максим Володимирович
Gergaulov, Maxim
Keywords: собаки
dogs
пухлини
tumors
моніторинг
monitoring
клінічний прояв
clinical manifestation
Issue Date: Jun-2017
Publisher: Дніпропетровський ДАЕУ
Citation: Білий Д. Д. Аналіз онкологічної патології у собак в умовах приватної клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» міста Дніпро / Д. Д. Білий, М. В. Гергаулов // Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. викл. і студ. (Дніпро, 1-2 червня 2017 р.) / Дніпропетровський ДДАЕУ. – Дніпро, 2017. – С. 9-10.
Abstract: Посилення негативного впливу на організм, обумовлений життєдіяльністю людини, та клінічна апробація нових протоколів лікування новоутворень, потребує проведення моніторингових досліджень, результати яких дозволять визначити перспективні напрямки подальших досліджень. Результати проведеного моніторингу новоутворень та аналіз особливостей їх клінічного прояву свідчить про високий рівень захворюваності на новоутворення у собак, високу ймовірність ураження молочної залози, шкіри, кісток і суглобів. Середній вік онкопацієнтів коливається з 6 (шлунково-кишковий тракт) до 11 (органи і тканини ділянки голови) років. У більшості випадків неоплазійний процес за клінічним перебігом був віднесений до 3 стадії. Найбільш часто метастазують пухлинні ураження лімфатичної і гемопоетичної систем, шлунково-кишкового тракту, кісток і суглобів. Strengthening of the negative influence on the organism, caused by human activity, and clinical approbation of new protocols of treatment of tumors, requires conducting of monitoring studies, the results of which will determine the perspective directions of further research. The results of the monitoring of tumors and analysis of the peculiarities of their clinical manifestations indicate a high rate of neoplasm in dogs, a high probability of damage to the mammary gland, skin, bones and joints. The average age of cancer patients varies from 6 (gastrointestinal tract) to 11 (organs and tissues of the head area) years. In most cases, the neoplastic process in the clinical course was classified in 3 stages. Most often, metastatic tumor lesions of the lymphatic and hematopoietic systems, the gastrointestinal tract, bones and joints.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/249
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf194,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.