Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2508
Title: Вплив технологічних прийомів вирощування на формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах північного Степу
Other Titles: Influence of technological methods of cultivation on formation of indicators of quality of grain of winter wheat in the conditions of northern Steppe
Authors: Козечко, Володимир Іванович
Kozechko, Volodimir
Keywords: пшениця озима
winter wheat
сорт
grade
строк сівби
term sowing
норма висіву
seeding rate
якість зерна
grain quality
урожайність
yield
Issue Date: 2014
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Citation: Козечко В. І. Вплив технологічних прийомів вирощування на формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах північного Степу / В. І. Козечко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2014. - № 2. - С. 67-73. - Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2508
Abstract: Результати проведених експериментальних досліджень свідчать, що за вирощування різних сортів пшениці озимої після ріпаку ярого за умов північного Степу України одержання найбільш якісного зерна (третього класу якості) забезпечує сівба 25 вересня та 5 жовтня. Сівба 5 та 15 вересня забезпечувала одержання зерна, здебільшого, п'ятого й четвертого класів якості. Із-поміж досліджуваних сортів пшениці озимої найбільшим вмістом білку (11,2 - 13,0 %) і клейковини (17,5 - 22,7 %) у зерні вирізнявся сорт Селянка. Найменшими ці показники були у сорту Подолянка - 10,6 - 12,5 та 17,1 - 21,9 % відповідно. Об'єм хліба, одержаного з борошна пшениці озимої сорту Селянка, був найвищим. Так, у середньому за 2008 - 2010 рр. він коливався від 495 см<^>3 за сівби 5 вересня нормою висіву 4 млн схожих насінин/га до 612 см<^>3 за сівби 5 жовтня цією ж нормою. Встановлено вплив норм висіву насіння на показники якості зерна. Так, найвищий вміст білку і клейковини в зерні, а також об'єм хліба відмічено на варіантах досліду, де сівбу проводили нормою 4 млн схожих насінин/га. Збільшення норми висіву призводило до зменшення даних показників. У середньому за роки досліджень найвищу врожайність формував сорт Селянка (4,89 т/га) за сівби 25 вересня нормою 5 млн схожих насінин/га. Максимальну врожайність рослини сорту Золото колоса - 4,20 та 4,19 т/га - формували, відповідно, за сівби 5 жовтня нормою 6 млн схожих насінин/га та 25 вересня нормою висіву 5 млн схожих насінин/га. Найнижчу серед сортів урожайність формував сорт Подолянка, що коливалася за період проведення досліджень у межах 2,99 - 3,75 т/га.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2014_2_13
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2508
ISSN: 2415-3362 (Online), 2415-3354 (Print)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VPDAA_2014_2_13.pdf242,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.