Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2817
Title: Політика розподілу споживчих товарів
Other Titles: Policy of distribution of consumer goods
Authors: Абрамович, Інна Ананіївна
Abramovich, I.
Keywords: склад
warehouse
система розподілу
distribution system
оптимізація мережі
network optimization
канали розподілу
distribution channels
фізичний потік
physical flow
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр`
Citation: Абрамович І. А. Політика розподілу споживчих товарів / І. А. Абрамович // Агросвіт. – 2016. - № 23. - С. 28 – 32. - Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2817
Abstract: Проведено дослідження, спрямоване на оптимальне вирішення проблем розподілу споживчих товарів. Потреба мінімізувати витрати особливо у фізичному розподілі неминуча, оскільки збільшення вартості транспорту і нерозвиненість транспортної інфраструктури накладає певні навантаження на системи розподілу. Необхідна оптимізація мережі для вироблення оптимального рішення реальних проблеми в системі фізичного розподілу споживчих товарів. Здійснено спробу пояснити, як різні службові змінні впливають на рівень обслуговування. Визначено тенденції в складських операціях, характер взаємозв'язку між фізичними потоком та розподілом витрат, і як різні змінні впливають на рівень сервісу. Після цього запропоновано рекомендації та способи отримання користі з оптимізації проблем системи розподілу споживчих товарів. The study is aimed at the optimal solution of distribution problems of consumer goods. The need to minimize costs especially in the physical distribution is inevitable, because the increase of the transport cost and the poor transport infrastructure imposes a certain load on the distribution system. It is necessary the network optimization to develop optimal solutions to real problems in the system of physical distribution of consumer goods. An attempt was made to explain how various operating variables affect the level of service. The trends in warehouse operations, the nature of the relationship between the physical flow and the cost allocation, how the different variables affect the level of service are identified. After that, there are proposed the recommendations and methods to benefit from the optimization of the distribution system problems of consumer goods.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2817
ISSN: ISSN 2306-6792
Appears in Collections:Агросвіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf161,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.