Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3017
Title: Міжнародні освітні проекти як чинник інноваційного розвитку агроменеджерів
Other Titles: Mizhnarodni osvitni proekty yak chynnyk innovatsiynoho rozvytku ahromenedzheriv
Authors: Катан, Людмила Ігорівна
Katan, Lyudmyla
Keywords: європейський освітній простір
еuropean educational area
сучасні освітні технології
modern educational technology
аграрний сектор
agrarian sector
освіта
education
кваліфікація
qualification
анкетування
questionnaire method
Issue Date: 2009
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр`
Citation: Катан Л. І. Міжнародні освітні проекти як чинник інноваційного розвитку агроменеджерів [Електронний ресурс] / Л. І. Катан // Ефективна економіка. – 2009. - № 4. - Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3017
Abstract: В статті обґрунтовано доцільність застосування досвіту реалізації міжнародних освітніх проектів в аграрному секторі економіки України для формування конкурентоспроможних агроменеджерів, через анкетуванні визначені очікувані соціально – економічні наслідки від його реалізації. The article is devoted to expediency of the use international experience of realization educational projects in agrarian sector of Ukrainian economy in order to create competitiveness agromanagers and using questionnaire method define expected social-economical consequence of project realization.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3017
ISSN: ISSN 2307-2105
Appears in Collections:Ефективна економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf645,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.