Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/453
Title: Influence of high temperature on dairy productivity of Ukrainian Schwyz
Other Titles: Вплив високих температур на молочну продуктивність корів швіцької породи в Україні
Authors: Vasilenko, Tatyana
Василенко, Тетяна Олександрівна
Milostiviy, Roman
Милостивий, Роман Васильович
Kalinichenko, Alena
Калиниченко, Олена Олександрівна
Gutsulyak, Ganna
Гуцуляк, Ганна Сергіївна
Sazykina, Elisaveta
Сазикіна, Єлизавета Михайлівна
Mylostyvyi, Roman
Milostivyiy, Roman
Keywords: global warming
глобальне потепління
hot temperatures
спекотні температури
cows
корови
Schwitz breed
швіцька порода
milk yield
вихід молока
yield of milk fat and protein
вихід молочного жиру та білка
Issue Date: 2018
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Citation: Influence of high temperature on dairy productivity of Ukrainian Schwyz / [ T. Vasilenko, R. Milostiviy, A. Kalinichenko et al.] // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2018. – Т. 20. – № 83. – С. 97-101. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/453.
Abstract: In monitoring studies of recent years, global warming is reported. This is a significant problem for dairy farming in much of Europe, especially in the central and southern regions, as reported by numerous studies. Dairy cattle highly productive are extremely sensitive to hot temperatures; their consequence is health problems, a significant reduction in milk yield and milk quality. Unfortunately, heat stress remains an unrecognized problem for domestic cattle breeding, although the financial losses from its harmful influence in European are quite substantial. The aim of our work was to study the effect of high temperatures on milk yield of cows of Ukrainian Schwitz on one of the complexes of high-tech milk production. At the beginning of the research, we decided to test the hypothesis of increasing hot air temperatures in the warm period of the year compared with the long-term data. Then we studied how the milk of Schwitz breed varies during the hot season, depending on the magnitude of the maximum temperature values. According to the results of the study, it can be noted that the air temperature during the warm period of 2017 tended to increase (+0.6 ° С) in comparison with the long-term data. In August, the air temperature significantly exceeded the long-term data by +3 ° C (td = 2.89, P<0.05). The relationship between the temperature and milk yield of cows is revealed by an average degree of reliability (r = -0.45, P<0.05). Compared with the most favorable external conditions in May, the cows' milk yield decreased in June by 3.0%, the yield of milk fat by 5.2%, the milk protein content by 3.4% (P<0.001). In July and August, the cows' milk yield decreased by 4.6 and 5.5% (P<0.001), the yield of milk fat decreased by 3.1 and 7.3% (P<0.01-0.001), the yield of milk protein 3.4 and 5.7% (P<0.001). Thus, high temperatures during the summer period contributed to a decrease in milk yield and the main components of milk of the Ukrainian Schwitz, which can lead to tangible financial losses. У моніторингових дослідженнях останніх років повідомляється про глобальне потепління клімату. Це є суттєвою проблемою для молочного тваринництва більшої частини Європи, і особливо для центральних і південних регіонів, про що повідомляють численні дослідження. Високопродуктивна молочна худоба вкрай чутлива до спекотних температур. Їх наслідком є проблеми зі здоров'ям, значне зниження рівня надоїв та якості молока. На жаль, тепловий стрес залишається невизнаною проблемою для вітчизняного скотарства, хоча фінансові втрати від його згубного впливу в європейських країнах досить відчутні. Метою нашої роботи було вивчити вплив високих температур на молочну продуктивність корів швіцької породи на одному з високотехнологічних комплексів з виробництва молока. На початку досліджень нами було вирішено перевірити гіпотезу щодо зростання спекотних температур повітря в теплий період року в порівнянні з багаторічними даними. Ми вивчили, як змінюється удій корів швіцької породи в жаркий період року залежно від величини максимальних значень температур. За результатами дослідження встановлено, що температура повітря в теплий період 2017 року мала тенденцію до зростання (+0,6 ° С) в порівнянні з багаторічними даними. При цьому, в серпні температура повітря достовірно перевищувала багаторічні дані на 3 ° С (P <0,05). Зв'язок між температурою і удоєм корів був достовірним (r = -0,45; P <0,05). У порівнянні з найбільш сприятливими зовнішніми умовами в травні, у червні удій корів зменшувався в на 3,0%, вихід молочного жиру на 5,2%, вміст молочного білка на 3,4% (P<0,001). У липні і серпні у корів удій зменшився на 4,6 і 5,5% (P <0,001), вихід молочного жиру зменшився на 3,1 і 7,3% (P <0,01-0,001), вихід молочного білка 3,4 і 5,7% (P <0,001). Таким чином, високі температури в літній період спричиняли зниженню удою і основних компонентів молока швіцької породи, що може призводити до відчутних фінансових втрат.
URI: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/1428/1428
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/453
ISSN: 2518–7554 print
2518–1327 online
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf481,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.