Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/651
Title: Аналіз ефективності використання необоротних активів сільськогосподарського підприємства
Other Titles: Analysis of the efficiency of using non-negotiable assets of an agricultural enterprise
Authors: Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, Svitlana
Білоус, Г.В.
Keywords: необоротні активи
non-current assets
сільськогосподарські підприємства
agricultural enterprises
раціональне використання активів
rational use of assets
якість продукції
production quality
Issue Date: 2016
Publisher: Житомирський державний технологічний університет
Citation: Халатур С. М. Аналіз ефективності використання необоротних активів сільськогосподарського підприємства / С. В. Халатур, Г. В. Білоус // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : тези ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 24-25 листоп. 2016 р.) / Житомирський держ. технол. ун-т. – Житомир, 2016. – С. 233-235. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/651
Abstract: Одним із необхідних та важливих чинників збільшення обсягу та поліпшення якості виробленої сільськогосподарської продукції є забезпеченість підприємств необоротними активами та ефективність їх використання. Розширення, підтримання належного функціонального стану, оновлення, модернізація та раціональне використання необоротних активів сприятимуть сталому функціонуванню та розвитку сільськогосподарських підприємств, а отже, підвищуватимуть рівень їх конкурентоспроможності. Проте внаслідок погіршення фінансового становища в сільському господарстві України, трансформації структурних одиниць, спостерігається погіршення рівня забезпеченості, якісного складу необоротних активів сільського господарства. За таких умов виникає потреба у дослідженні сучасного стану інформаційно-аналітичного забезпечення управління формуванням, використанням і відтворенням необоротних активів та їх ролі у процесі обороту капіталу сільськогосподарських підприємств.
URI: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/233.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/651
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf180,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.