Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/653
Title: Методологічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських господарств України
Other Titles: Methodological Principles for Increasing the Competitiveness of Agricultural Enterprises of Ukraine
Authors: Хамініч, Світлана Юріївна
Khaminich, Svitlana
Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, Svitlana
Keywords: грарний сектор
agricultural sector
галузі сільського господарства
agriculture
економіка
economy
розвиток галузі
industry development
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Citation: Хамініч С. Ю. Методологічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських господарств України / С. Ю. Хамініч, С. М. Халатур // Економіка і менеджмент 2017 : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. : в 11 т. / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 4 : Менеджмент якості в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства. – С. 66-68. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/653
Abstract: У статті розглянуто категорію конкурентоспроможності аграрних   підприємств в умовах посилення  глобальних  інтеграційних процесів в агропромисловій сфері економіки, яка набуває глобального  характеру . Визначено складові економічної безпеки, які здійснюють найбільш значний  вплив на конкурентоспроможність підприємства як: фінансова, інтелектуальна, техніко-технологічна, політико-правова  інформаційна, екологічна та основні  проблеми  підвищення конкурентоспроможності аграрних  підприємств у регіоні, а саме: дотримання  раціональної спеціалізації, впровадження  диверсифікації та забезпечення  науково  обґрунтованої системи  землеробства  у регіоні; використання  інновацій; зменшення кількості посередників на ринку і посилення регуляторної ролі держави у розвитку агробізнесу.
URI: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/3_haminich_halatur.htm
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/653
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
текст 6.pdf457,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.