Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/654
Title: Інвестиції в сільськогосподарській галузі України
Other Titles: Investments in the agricultural sector of Ukraine
Authors: Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, Svitlana
Криворучко, А. О.
Keywords: інвестиції
investments
аграрний сектор
agricultural sector
галузі сільського господарства
agriculture
економіка
economy
розвиток галузі
industry development
Issue Date: 2017
Citation: Халатур С. М. Інвестиції в сільськогосподарській галузі України / С. М. Халатур, А. О. Криворучко // Новината за напреднали наука – 2017 : матер. за ХІІІ междунар. научн.практ. конф. (София, 15-22 май 2017 г.). – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Vol. 5 : Икономики. – С. 48-50. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/654
Abstract: У статті розглянуто реалізацію інвестиційної діяльності , джерела формування інвестиційних ресурсів сільськогосподарського підприємства. Висвітлені основні проблеми, що перешкоджають залученню інвестицій до сільськогосподарської галузі та потребують вирішення. Визначено, що основним напрямом подолання інвестиційної кризи та покращення стану аграрного сектору є забезпечення розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва за рахунок: розвитку сільської кооперації; удосконалення амортизаційної політики держави; збільшення державних дотацій та державної підтримки для аграрних підприємств; розвиток системи довгострокового інвестиційного банківського кредитування, стимулювати перетік капіталів( іноземних інвесторів), у сільськогосподарську галузь через підтримку позитивного для галузі диспаритету цін. Залучення іноземних інвестицій є дієвим засобом стимулювання конкуренції на внутрішньому ринку.
URI: http://www.rusnauka.com/21_NPN_2017/Economics/12_223611.doc.htm
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/654
ISBN: 978-966-8736-05-6
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf282,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.