Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/655
Title: Дослідження поняття «економічний розвиток»
Other Titles: Nvestigation of the concept of "economic development"
Authors: Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, Svitlana
Землякова, І. С.
Keywords: економічний розвиток
economical development
економіка
economy
розвиток галузі
industry development
Issue Date: 2017
Citation: Халатур С. М. Дослідження поняття «економічний розвиток» / С. М. Халатур, І. С. Землякова // Ключови въпроси в съвременната наука – 2017 : матер. за ХІІІ междунар. научн. практ. конф. (София, 15-22 април 2017 г.). – Vol. 5 : Икономики. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – С. 69-71. – Режим доступа : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/655
Abstract: У статті розглянуто економічний розвиток країни відноситься до найважливіших понять макроекономічної науки. Економічний розвиток характеризується зміною ринкової і виробничої кон'юнктури за тривалий період часу, впродовж якого значну роль відіграють інвестиційні, інноваційні, технічні й технологічні чинники розвитку економіки, а також чинники економічної власності та господарського механізму. Визначено що, головною рушійною силою економічного розвитку є матеріальні й духовні інтереси людини, що формуються та розвиваються під впливом відповідних матеріальних і духовних потреб. Основними чинниками економічного розвитку є технічні, технологічні, екологічні, економічні, трудові, соціальні, політичні, духовні, географічні, демографічні, соціально-економічні, правові, інформаційні, інтелектуальні та ін.
URI: http://www.rusnauka.com/14_KPSN_2017/Economics/14_223609.doc.htm
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/655
ISBN: 978-966-8736-05-6
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9 pdf495,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.