Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/725
Title: Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на відтворювальну здатність корів
Other Titles: Effect of the little intensive ionizing radiation on reproductive ability of cows
Authors: Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L.
Koreyba, L. V.
Keywords: зона малоінтенсивного іонізуючого випромінювання
low-intensity radiation zone
корови
cows
відтворювальна здатність
reproductive ability
акушерсько-гінекологічна диспансеризація
obstetric check-ups
вагітність
pregnancy
роди
partus
післяродовий період
postpartum period
лохії
ohii
кров
blood
гомеостаз
homeostasis
біохімічні показники
biochemical parameters
Issue Date: 2016
Publisher: Житомирський національний агроекологічний університет
Citation: Корейба Л. В. Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на відтворювальну здатність корів / Л. В. Корейба // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету / Житомирський НАЕУ. – 2016. – Т. 3. – № 1(55). – С. 448-455. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/725.
Abstract: У статті представлені результати досліджень біохімічних показників крові, перебігу родів та післяродового періоду у корів поліського м’ясного типу під час вагітності і після родів в умовах зони гарантованого добровільного відселення. Досліджено вміст у плазмі крові корів загального білку, каротину, кальцію загального, фосфорунеорганічного і лугу резервного; тривалість стадій родів і післяродового періоду. У корів за впливу малоінтенсивного іонізуючого випромінювання в зимово-стійловий період утримання встановлено дефіциткаротину, незначне зниження концентрації фосфору тазростання концентрації білка. За тривалістю стадії розкриття шийки матки, виведення плода та відділення і вигнання посліду, а такожпоказник інтервалу від отелення до запліднення найкоротшими були у корів господарства умовно чистої зони. In the article were show the results of studies about biochemical parameters of blood flow confinement and postnatal period in cows polis'kiy meat type during pregnancy, and after birth in terms of the zone of guaranteed voluntary resettlement. The content was studied in plasma total protein, carotene, calcium general, inorganic phosphorus and reserve alkalinity; duration stages genera and postnatal periodof the cows. Of the cows, the influence of low-intensity radiation in the winter-stall period set maintenance, are deficit of carotene, a slight decrease in phosphorus concentrations and increasing concentrations of protein. For the duration of the stage opening of the cervix, the output of offsprings and separation and expulsion of afterbirth, and index interval from calving to conception the shortest were of the cows from relatively clean area household.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/725
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf322,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.