Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/753
Title: Концепція наукового забезпечення розвитку сільського господарства
Other Titles: The concept of scientific support for agricultural development
Authors: Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, Svitlana
Keywords: аграрний сектор
agricultural sector
галузі сільського господарства
agriculture
економіка
economy
розвиток галузі
industry development
Issue Date: 2017
Publisher: Klaipedos Universitetas, Lithuania
Citation: Халатур С. М. Концепція наукового забезпечення розвитку сільського господарства / С. М. Халатур // Economy and management : Modern transformation in the age of globalization : international scientific conference (Klaipeda, March 24, 2017) / Klaipedos Universitetas. – Клайпеда, 2017. – Ч. І. – С. 100-102. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/753
Abstract: Розглянуто стратегічні державні пріоритети інноваційного розвитку як технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу, а також широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища. Незважаючи на великий інноваційний потенціал аграрної науки, використовується він недостатньою мірою і щороку втрачається. Для активізації інноваційної діяльності у ринкових умовах господарювання необхідно: підвищення якості наукових знань та наукоємних технологій; стимулювання інноваційної діяльності, в тому числі створення інноваційного продукту; заохочення попиту на новостворені продукти, технології, знання. Тому до подальших напрямів удосконалення наукового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки слід віднести розробку та реалізацію стратегії інноваційної діяльності, її інвестиційного й ресурсного забезпечення, а також інформування сільськогосподарських товаровиробників щодо нових розробок і використання інтелектуальної власності в аграрній сфері.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5908/1/
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/753
ISBN: 978-9934-8643-6-0
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.