Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/755
Title: Економічний розвиток сільськогосподарської галузі України
Other Titles: Economic development of the agricultural sector of Ukraine
Authors: Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, Svitlana
Keywords: аграрний сектор
agricultural sector
галузі сільського господарства
agriculture
економіка
economy
розвиток галузі
industry development
Issue Date: 2017
Citation: Халатур С. М. Економічний розвиток сільськогосподарської галузі України / С. М. Халатур // Naukowa przestrzen europy – 2017 : materialy XIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemysl, 07-15 kwietnia 2017. – T. 2 : Ekonomiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia. – С. 70-72. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/755
Abstract: Розвиток сільського господарства на території України, займає одне з перших місць серед галузей господарства, та перше місце в структурі агропромислового комплексу. Наша країна на сьогодні володіє одним з найкращих наборів природних ресурсів. Сільськогосподарське виробництво є однією з провідних галузей економіки України, яка має природні конкурентні переваги. Україні пощастило з багатими на чорнозем землями та сприятливим кліматом. Частка цієї галузі становить 8-10% загального обсягу валової доданої вартості. Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що може стати стимулом до розвитку національної економіки, сприяти пришвидшенню інтеграції в світовий економічний простір, збільшенню темпу зростання доходів, задіяного в аграрній економіці сільського населення, що складає понад третину всього населення країни, та надати мультиплікативний ефект у розвитку інших галузей національної економіки.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/755
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf171,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.