Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/761
Title: Розвиток тваринництва як складової сільськогосподарської галузі України
Other Titles: Development of animal husbandry as a component of the agricultural sector of Ukraine
Authors: Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, Svitlana
Попов, В. О.
Popov, V. O.
Keywords: аграрний сектор
agricultural sector
галузі сільського господарства
agriculture
економіка
economy
розвиток галузі
industry development
тваринництво
animal husbandry
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»
Citation: Халатур С. М. Розвиток тваринництва як складової сільськогосподарської галузі України / С. М. Халатур, В. О. Попов // Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності : ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. з міжнародною участю (Миколаїв, 31 берез. 2017 року) / Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна». – Миколаїв , 2017. – С. 22-24. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/761
Abstract: Для вирішення різноманітних проблем, які склались в галузі тваринництва як складової сільськогосподарської галузі України запропоновано наступні шляхи їх вирішення: 1) створення і розвиток вертикально інтегрованих аграрних холдингів, які б організаційно пов’язували усі етапи бізнесу від вирощування зернових культур, виготовлення комбікормів, відгодівлі тварин, переробки м’яса і молока до їх реалізації через власні збутові мережі. 2) відродження племінної справи і розвиток селекційних програм, Сприяння створенню кооперативів у молочному скотарстві, посилення ветеринарно-санітарного контролю, розробка нових і сприяння дотриманню існуючих стандартів, обов’язкове виконання вимог яких забезпечило б надходження на ринок дійсно якісної і конкурентоспроможної продукції. 3) призупинити занепад м’ясного скотарства та підвищити конкурентоспроможність його продукції можна за умови розробки і виконання довгострокової національної програми відродження та стабілізації м’ясопродуктового підкомплексу.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/761
ISBN: 978-617-7326-21-1
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf214,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.