Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/764
Title: Передумови розвитку сільськогосподарської галузі України
Other Titles: Prerequisites for the development of the agricultural sector of Ukraine
Authors: Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, Svitlana
Keywords: аграрний сектор
agricultural sector
галузі сільського господарства
agriculture
економіка
economy
розвиток галузі
industry development
Issue Date: 2017
Citation: Халатур С. М Передумови розвитку сільськогосподарської галузі України / С. М. Халатур // Naukowa mysl informacyjnej powieki-2017 : materially XIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemysl, 07-15 marca 2017). – Przemys : Nauka I studia, 2017. – Т. 1. Ekonomiczne nauki. – С. 89-91. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/764
Abstract: Відзначено тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва, які свідчать про не реформованість аграрного сектору України, відсутність цілеспрямованих заходів державної політики, які б допомогли забезпечити стабільність власного продовольчого ринку, використання потенційних вигод від зростання присутності України на світових продовольчих ринках. Посткризове відновлення економіки країни вимагає розвитку аграрного виробництва на інтенсивній основі, що дозволить забезпечити продовольчу безпеку країни. Дії держави в сфері аграрного виробництва мають бути націлені на можливість реалізувати конкурентні переваги країни на світових ринках продовольства. Перспективи розвитку сільськогосподарської галузі України та вдосконалення сільськогосподарського виробництва є об’єктивною передумовою стабільного і динамічного соціально-економічного розвитку країни.
URI: http://www.rusnauka.com/9_NMIW_2017/Economics/12_223468.doc.htm
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/764
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf64,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.