Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/765
Title: Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарської галузі
Other Titles: Financial and credit support of the agricultural sector
Authors: Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, Svitlana
Криворучко, А. О.
Krivoruchko, A.O.
Keywords: фінансово-кредитне забезпечення
financial and lending
аграрний сектор
agricultural sector
галузі сільського господарства
agriculture
економіка
economy
розвиток галузі
industry development
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний уніветситет
Citation: Халатур С. М. Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарської галузі / С. М. Халатур, А. О. Криворучко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю факультету міжнар. туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного ун-ту (Запоріжжя, 30-31 берез. 2017 р.) / Запорізький національний технічний ун-т. – Запоріжжя : Просвіта, 2017. – Т. 2. – С. 451-452. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/765
Abstract: На сьогоднішній день, в час постійного впровадження нових реформ в Україні, особливого значення набуває розвиток фінансово-кредитної політики, яка спрямована на забезпечення продовольчої безпеки країни, створення умов стійкого нарощування конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та забезпечення державної підтримки вітчизняних товаровиробників. Однією з найбільш гострих проблема є пошук ефективних схем кредитування у аграрній сфері та запобігання прояву кредитних ризиків, що виникають при цьому. Роблячи висновки з економічної ситуації, яка склалася в країні, можна припустити, що є загроза збільшення рівня неповернення кредитів сільськогосподарськими підприємствами.
URI: http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/721/1/Tom_2_291.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/765
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf177,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.