Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/800
Title: Роль та потенційні можливості фізіології та функціональної морфології у вирішенні проблем підвищення життєздатності продуктивних тварин
Other Titles: Role and potential possibility physiology and functional morphology in the decision of problem increasing of viability productive animals
Authors: Гаврилін, Павло Миколайович
Gavrilin, P.
Gavrilin, P. N.
Gavrylin, P.
Gavrylin, P. M.
Havrylin, P. M.
Havrylin, P.
Gavrilin, Pavlo
Gavrilin, Pavel
Масюк, Дмитро Миколайович
Masjuk, D.
Masiuk, Dmytro
Masjuk, Dmytro
Бібен, Іван Андрійович
Biben, I.
Biben, I. A.
Biben, Ivan
Keywords: науково-дослідна робота
research work
продуктивні тварини
productive animals
підвищення життєздатності
increased viability
Issue Date: 2005
Publisher: Дніпропетровський ДАЕУ
Citation: Гаврилін П. М. Роль та потенційні можливості фізіології та функціональної морфології у вирішенні проблем підвищення життєздатності продуктивних тварин / П. М. Гаврилін, Д. М. Масюк, І. А. Бібен // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету / Дніпропетровський ДАУ. – 2005. – № 2. – С. 12-15. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/800.
Abstract: Визначено перспективні напрями фундаментальних досліджень у ветеринарній медицині щодо вирішення проблеми стабілізації статусу життєзабезпечуючих систем у продуктивних тварин за умов антропогенно-техногенного пресингу. Основною причиною зниження життєздатності продуктивних тварин в умовах інтенсивного їх використання є ігнорування людиною біологічних закономірностей еволюції видів шляхом створення штучного середовища, характеристики яких перевищують функціональні можливості систем, що забезпечують відповідний рівень адаптаційно-компенсаторних реакцій. Вирішення проблеми призупинення антропогенної деградації продуктивних тварин має носити комплексний характер з обов’яковим проведенням фундаментальних досліджень закономірностей формування структур та становлення функцій життєзабезпечуючих систем як бази для створення технології із врахуванням біологічних особливостей видів, забезпеченням становлення повноцінного плацентарного бар’єру та проведенням тестової оцінки організменого статусу кожного новонародженого із визначенням напряму подальшого використання. The perspective directions of fundamental researches in veterinary medicine concerning the solution of the problem of stabilization of the status of life-supporting systems in productive animals in the conditions of anthropogenic and man-made pressing are determined.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/800
Appears in Collections:Вісник Дніпровського державного аграрно–економічного університету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.