Browsing by Author 03ae5012-05e2-4c42-9192-f1a1a2973a39

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Albedo of the soil cover as a factor of the temporal dynamics of readily available soil moisture in the technosols of the Nikopol manganese ore basinGritsan, Yuriy; Грицан, Юрій Іванович; Kunah, O.; Кунах, О.; Fedushko, M.; Федушко М.; Babchenko, A.; Бабченко, А.; Sirovatko, V.; Сироватко, В.; Zhukov, Olexandr; Жуков, Олександр Васильович; Kotsun, V.; Коцун, В.
2020-04Current problems of ecology, agriculture and animal welfare in the context of global climate changes : afterwordKalinichenko, Alena; Kalinichenko, Olena; Kalinichenko, O. O.; Kalinichenko, Olena O.; Kalinichenko, O.; Kalynychenko, O.; Калиниченко, Олена Олександрівна; Kobec, A. S.; Kobets, A. S.; Kobets, A.; Kobets, Anatoly Stepanovich; Kobets, Anatoly S.; Сobets’, Anatoliy S.; Кобець, Анатолій Степанович; Hrytsan, Yu.; Gritsan, Yuriy; Gritsan, Y. I.; Gritsan, Yurii; Hrytsan, Yu. I.; Грицан, Юрій Іванович; Pishan, S.; Pischan, S.; Pishan, S. G.; Pischan, S. G.; Pishchan, Stanislav; Pishchan, S. G.; Піщан, Станіслав Григорович; Pokhil, Оlena; Pokhil, O. M.; Pokhil, O.; Pokhyl, O. M.; Pokhyl, O.; Pokhil, Elena; Pokhil, E. N.; Pokhil, E.; Pohyl, Olena; Pohyl, O.; Pohyl, O. M.; Pohil, O. M.; Pohil, O.; Pohyl, Elena; Pohyl, Elena N.; Pohyl, Н. M.; Похил, Олена Миколаївна; Mylostyvyi, Roman; Milostiviy, Roman; Milostivyiy, Roman; Mylostyvyi, R. V.; Mylostyvyi, Roman V.; Mylostyvy, R.; Mylostyvyi, R.; Милостивий, Роман Васильович
2019Dendroindication of ecoclimatic condition in forest remediation area within Northern Steppe of UkraineGritsan, Yuriy; Грицан, Юрій Іванович; Lovynska, Victoriya; Ловинська, Вікторія Миколаївна; Sytnyk, Svitlana; Ситник, Світлана Анатоліївна; Hetmanchuk, A. I.; Гетьманчук, А. І.
2018Radial increment dynamics in Pinus sylvestris stands within the Northern Steppe of UkraineGritsan, Yuriy; Грицан, Юрій Іванович; Lovynska, Viktoriia; Ловинська, Вікторія; Sytnyk, Svitlana; Ситник, Світлана
2022Study of fragmentation impact of small riverbeds by artificial waters on the quality of water resourcesHapich, Hennadii; Гапіч, Геннадій Васильович; Andrieiev, V.; Андрєєв, В.; Kovalenko, Volodymyr; Коваленко, Володимир Васильович; Hrytsan, Yurii; Грицан, Юрій Іванович; Pavlychenko, A.; Павличенко, А.
2019Агроекологічне та правове забезпечення моніторингу особливо цінних земельу складі сільськогосподарських угідьВолох, Петро Володимирович; Volokh, Petro; Кобець, Анатолій Степанович; Kobets, Anatoly; Сobets’, Anatoliy S; Kobec, A. S.; Грицан, Юрій Іванович; Gritsan, Yuriy; Острініна, Олена Петрівна; Ostrinina, Elena
2015Агроекологічні перспективи розвитку природного виробництва.Кобець, Анатолій Степанович; Kobets, A. S.; Kobets, Anatoly Stepanovich; Kobets, Anatoly S.; Kobets, A.; Сobets’, Anatoliy S.; Kobec, A. S.; Харитонов, Микола Миколайович; Kharytonov, Mikola; Грицан, Юрій Іванович; Grytsan, Yu.; Жуков, О. В.; Zhukov, O.
2016Аналіз показників асиміляційної складової у структурі надземної фітомаси деревних порід степових лісостанів УкраїниСитник, Світлана Анатоліївна; Sytnyk, Svitlana; Ловинська, Вікторія Миколаївна; Lovynska, Victoriya; Грицан, Юрій Іванович; Gritsan, Yurii; Маслікова, Катерина Павлівна; Maslkova, Katerina
2013Аспекти становлення та розвитку агрології як сільськогосподарської науки.Кобець, Анатолій Степанович; Kobets, A. S.; Kobets, A.; Kobets, Anatoly Stepanovich; Kobets, Anatoly S.; Сobets’, Anatoliy S.; Kobec, A. S.; Онопрієнко, Дмитро Михайлович; Onopriyenko, D.; Грицан, Юрій Іванович; Hrytsan, Yu.
2018Едафічна характеристика дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах на засадах екологічної мікроморфологіїКацевич, Вікторія Валеріївна; Katsevуch, V.; Грицан, Юрій Іванович; Gritsan, U.
2015Екологічні ризики зниження секвестрації вуглецю в ґрунтах зони Північного Степу УкраїниКобець, Анатолій Степанович; Kobets, A. S.; Kobets, A.; Kobets, Anatoly Stepanovich; Kobets, Anatoly S.; Сobets’, Anatoliy S.; Kobec, A. S.; Харитонов, Микола Миколайович; Haritonov, Mikola; Грицан, Юрій Іванович; Grican, Yu.; Катан, Людмила Іванівна; Katan, L.
2012Концептуальні засади сталого розвитку порушених природних екосистем.Демидов, Олексій Олексійович; Demidov, Olexiy; Кобець, Анатолій Степанович; Kobets, Anatoly Stepanovich; Kobets, Anatoly S.; Сobets’, Anatoliy S.; Kobec, A. S.; Волох, Петро Володимирович; Voloh, Petro; Узбек, Іван Харлампійович; Uzbek, Ivan; Грицан, Юрій Іванович; Gritsan, Yuriy; Дирда, Віталій Ілларіонович; Dyrda, Vitaliy; Мицик, Олександр Олександрович; Mytsyk, Olexandr; Галаган, Тетяна; Galagan, Tatyana; Гончар, Н. В.; Honchar, Natalia; Шуваєв, С. П.; Shuvaev, S.
2021Лісівничо-таксаційний аналіз лісів Дніпропетровської областіГрицан, Юрій Іванович; Hrytsan, Yu.; Ситник, Світлана Анатоліївна; Sytnyk, Svitlana; Ловинська, Вікторія Миколаївна; Lovynska, Viktoriia
2017Особливості продуктивності соснових деревостанів в лісонасадженнях Північного Степу України ВЛовінська, Вікторія Миколаївна; Lovyns’ka, Victoriya; Ситник, Свiтлана Анатоліївна; Sytnyk, Svitlana; Маслікова, Катерина Павлівна; Maslikova, Kateryna; Грицан, Юрій Іванович; Gritsan, Yuriy
2016Природно-заповiдний фонд у структурі лісового господарства Дніпропетровської областіГрицан, Юрій Іванович; Gritsan, Yuriy; Ситник, Світлана; Sytnyk, Svitlana; Ловинська, Вікторія; Lovynska, Viktoriia
2013Природовідтворення агроландшафтів та зменшення екодеструктивного впливу аграрного виробництва дніпропетровської області на навколишнє середовищеКобець, Анатолій Степанович; Kobets, Anatoly S.; Kobets, A. S.; Kobec, Anatoly Stepanovich; Kobets, A.; Грицан, Юрій Іванович; Gritsan, Yuriy; Катан, Людмила Ігорівна; Katan, Lyudmila
2014Проблеми створення природно-заповідного фонду та збереження біологічного різноманіття в степовій зоні УкраїниКобець, Анатолій Степанович; Kobets, Anatoly S.; Сobets’, A. S.; Сobets’, Anatoly Stepanovich; Kobets, A.; Kobeс, Anatoly; Олійник, С.; Oliynyk, С.; Стрілець, Р.; Srilets, R.; Тимочко, Т.В.; Timochko, T.; Барановський, Б.; Baranovskiy, B.; Григоренко, О.; Grigorenko, O.; Манюк, В.В.; Manyuk, V.; Грицан, Юрій Іванович; Gritcan, Yuriy; Ангурець, О.; Angurec, O.; Бурковський, О.П.; Burkovskiy, O.
2013Прооксидантно-антиоксидантна рівновага насіння як показник реакції кукурудзи Оржиця 237МВ на гебіцидний впливРоссихіна-Галича, Г. С.; Rossykhyna-Galicha, G.; Лихолат, Ю. В.; Lyholat, Yu. V.; Грицан, Юрій Іванович; Gritsan, Yuriy
2013Просторова агроекологія та рекультивація земель.Демидов, Олександр Анатолійович; Demidov, Oleksandr; Кобець, Анатолій Степанович; Kobets, A. S.; Kobets, Anatoliy S.; Kobets, A.; Kobets, Anatoly Stepanovich; Сobets’, Anatoliy S.; Kobec, A. S.; Грицан, Юрій Іванович; Gritsan, Yu.; Жуков, Олександр Вікторович; Zhukov, Victor
2010Пространственная вариабельность агрегатного состава техноземовДемидов, Александр Анатольевич; Демидов, Олександр Анатолійович; Demidov, Oleksandr; Грицан, Юрий Иванович; Грицан, Юрій Іванович; Gritzan, Yuriy; Жуков, Александр Викторович; Жуков, Олександр Вікторович; Zhukov, Oleksandr