Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАгафонов, Іван Володимирович-
dc.contributor.authorAhafonov, I. V.-
dc.contributor.authorЄфімов, Валентин Геннадійович-
dc.contributor.authorEfimov, V.-
dc.contributor.authorEfimov, Valentyn-
dc.contributor.authorEfimov, V. G.-
dc.contributor.authorYefimov, V.-
dc.contributor.authorYefimov, Valentyn-
dc.contributor.authorYefimov, V. G.-
dc.contributor.authorYefimov, V. H.-
dc.contributor.authorIefimov, V. G.-
dc.contributor.authorJefimov, V. H.-
dc.contributor.authorJefimov, V. G.-
dc.contributor.authorJefimov, V.-
dc.contributor.authorJefimov, Valentyn-
dc.contributor.authorСофонова, Дар’я Миколаївна-
dc.contributor.authorSofonova, D. M.-
dc.date.accessioned2019-05-16T08:45:14Z-
dc.date.available2019-05-16T08:45:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationАгафонов І. В. Показники крові та продуктивність курчат-бройлерів кросу Кобб-500 за впливу кормової добавки бутирату кальцію / І. В. Агафонов, В. Г. Єфімов, Д. М. Софонова // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК / Дніпровський ДАЕУ. – 2018. – Т. 6. – № 2. – C. 19-24. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1309.uk
dc.identifier.issn2409-9023 (Online)-
dc.identifier.urihttps://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/175/187-
dc.identifier.urihttp://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1309-
dc.descriptionЄфімов Валентин Геннадійович https://orcid.org/0000-0002-4286-8567uk
dc.description.abstractНині в годівлі птиці використовують значну кількість кормових добавок. Поширеними серед них є препарати, що містять солі масляної кислоти, зокрема бутират натрію і кальцію, що позитивно впливають на популяцію бактерій травного каналу та стимулюють неспецифічну резистентність птиці. Мета роботи – встановити вплив кормової добавки бутирату кальцію на біохімічні показники та морфологічний склад крові, а також продуктивність курчат-бройлерів кросу Кобб-500. Для проведення досліду сформовано дві групи тварин: контрольну та дослідну, по 60 курчат у кожній за принципом аналогічних груп. Птиці дослідної групи, починаючи з 10-ої по 45-у добу життя, до загального раціону вводили кормову добавку “Globamax 1000” виробництва “Global Nutrition” (Франція) в розрахунку 100 г на 100 кг комбікорму. Раціони годівлі курчат обох груп були збалансованими згідно потреб, описаних для кросу Кобб-500. Птиця відібрана для проведення досліджень з однієї партії інкубації, утримувалась в однакових умовах. Відбір проб крові проводили з підкрильцевої вени на 45-ий день життя, з кожної групи по 5 тварин. У результаті досліджень встановлено, що випоювання добавки призвело до вірогідного зростання вмісту загального білка сироватки крові бройлерів на 17,8% (Р<0,05), альбумінів – на 14,5%, глобулінів – на 20,2% (Р<0,05) та сечової кислоти – на 52,3% (Р<0,05). Вміст загального кальцію в сироватці крові курчат, що отримували “Globamax 1000”, був на 29,5% (Р<0,05) вище порівняно з контролем, одночасно з підвищенням рівня активності лужної фосфатази – на 19,9%. З’ясовано, що кормова добавка позитивно впливає на ріст бройлерів і на прирости живої маси. Так на 45-ту добу життя маса курчат дослідної групи була на 13,8 % більше порівняно з контролем. На підставі досліджень встановлено, що застосування бутирату кальцію у вигляді кормової добавки “Globamax 1000” курчатам-бройлерам призводить до посилення анаболічних процесів у організмі птиці, підвищує рівень резистентності курчат і покращує засвоєння поживних речовин із кормів. A large amount of feed additives is currently used in poultry feeding. Common among them are preparations containing butyric acid salts, particularly sodium butyrate and calcium butyrate, which have a positive effect on the bacterial population in the digestive tract and stimulate a nonspecific resistance of the birds. The objective of the work was to determine the effect of the feed supplement of calcium butyrate on the biochemical parameters and morphological composition of blood, as well as the productivity of chicken broilers of cross Cobb-500. To conduct the experiment based on the principle of similar groups, two groups of animals were formed: control and experimental, 60 heads each. Birds of the experimental group, starting from day 10 and until day 45 of age had general diet complemented by “Globamax 1000” feed supplement produced by “Global Nutrition” (France) in the amount of 100 g per 100 kg of mixed fodder. The diet of both groups were balanced according to the needs described for the Cobb-500 cross. The poultry was kept under the same conditions and selected from one batch of incubation for conducting the research. Blood samples were shedded from the subclavian vein on the 45th day of life from 5 animals of each group. As a result of the research, it was found that the use of the feed supplement resulted in a significant increase in the content of total protein of blood serum of chicken broilers by 17.8% (P < 0.05), albumins by 14.5%, globulins by 20.2% (P < 0.05) and uric acid by 52.3% (P < 0.05). The content of total calcium in the blood serum of chicken broilers receiving “Globamax 1000” was 29.5% (P < 0.05) higher compared to the control group, while the level of activity of alkaline phosphatase increased by 19.9%. It was established that the feed supplement positively affects the growth of broilers and the growth of live weight. Hence on the 45 th day of age the mass of chicken broilers in the experimental group was 13.8% bigger compared to control group. Based on the research, it was found that the use of calcium butyrate in the form of a feed supplement “Globamax 1000” for chicken broilers increases the anabolic processes in the bird organism, increases the level of resistance of chicken broilers and improves the assimilation of nutrients from feed.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДніпровський ДАЕУuk
dc.subjectкурчата-бройлериuk
dc.subjectchicken broilersuk
dc.subjectпоказники кровіuk
dc.subjectblood parametersuk
dc.subjectпродуктивність птиціuk
dc.subjectpoultry productivityuk
dc.subjectбутират кальціюuk
dc.subjectcalcium butyrateuk
dc.titleПоказники крові та продуктивність курчат-бройлерів кросу Кобб-500 за впливу кормової добавки бутирату кальціюuk
dc.title.alternativeBlood parameters and productivity of cross Cobb-500 chicken broilers after adding feed supplement of calcium butyrate to the dietuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf566,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.