Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1324
Title: Вплив віку першого осіменіння корів різних порід на їх продуктивні якості
Other Titles: Вплив віку першого осіменіння корів різних порід на їх продуктивні якості
Authors: Карлова, Ліна Валентинівна
Karlova, L. V.
Karlova, L.
Karlova, Lina V.
Karlova, Lina Valentinovna
Karlova, Lina Valentunivna
Karlova, Lina
Лесновська, Олена Володимирівна
Lesnovska, O. V.
Lesnovskay, O. V.
Lesnovska, E. V.
Lesnovskay, E. V.
Lesnovska, O. W.
Lesnovska, E. W.
Lesnovskay, O. W.
Lesnovska, O. W.
Пришедько, Володимир Михайлович
Pryshedko, Vladimir M.
Pryshedko, V. M.
Pryshedko, V.
Prishedko, V.
Дутка, Володимир Романович
Dutka, V. R.
Єсіна, Елеонора В’ячеславівна
Iesina, E. V.
Yesina, E. V.
Keywords: інтенсивність молоковіддачі
rate of milking
корови-первістки
cows after first calving
вік осіменіння
age of insemination
молочна продуктивність
dairy products
Issue Date: 2018
Publisher: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
Citation: Вплив віку першого осіменіння корів різних порід на їх продуктивні якості /[ Л. В. Карлова, О. В Лесновська, В. М. Пришедько та ін. ] // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин / Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інститут біології тварин. –Львів, 2018. – Вип. 19. – № 1. – С. 286-292. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1324.
Abstract: Вік першого осіменіння має значний вплив на подальшу продуктивність тварин. Найвищий рівень молочної продуктивності серед первісток української чорно-рябої молочної породи спостерігався у тварин, яких вперше осіменили у віці 541-600 днів. Первістки, спаровані у віці 481-540 днів та 541-600 днів переважали ровесниць, яких вперше осіменили у 604-660 днів та менше 480 днів на 0,6 та 4,2 % відповідно. Слід відмітити, що серед первісток червоної степової мали підвищену молочну продуктивність та більшу жирномолочність і білковомолочність ті, яких вперше осіменили у віці 481-540 та 541-600 днів. Таким чином, оптимальний вік першого осіменіння для телиць червоної степової породи склав 481-540 днів, а для тварин української чорно-рябої молочної породи – 541-600 днів, що дає можливість підвищити рівень молочної продуктивності та вихід від них додаткової продукції в розрахунку на 1 голову відповідно на 4,5 та 7,0 %. Age of the first insemination has a great influence over animal productivity. It was studied the highest level of dairy productivity over cows after fist calving of Ukrainian black and white dairy breed, and they were inseminated at the age of 481-540 days and 541-600 days and they prevailed the cows of the same age who were first inseminated at the age of 604-660 days and less than 480 days on 0.6 and 4.2%. We have to mention, red steppe cows after fist calving had higher dairy productivity and richer milk and per cent of protein in milk, they were inseminated at the age of 481-540 days and 541-600 days. So, optimal age for the first insemination for heifers of red steppe breed is 481-540 days, and for black and white breed is 541-600 days, that give the opportunity to raise dairy productivity and product yield from one animal on 4.5% and 7.0 %.
Description: Карлова Ліна Валентинівна https://orcid.org/0000-0001-8213-8588 Лесновська Олена Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-9027-6734 Пришедько Володимир Михайлович https://orcid.org/0000-0002-7324-5485
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1324
ISSN: 2410-9029
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗАГАЛЬНИЙ ФАЙЛ - НТБ - 2018 - 1-282-288.pdf805,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.