Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1533
Title: Глобальна економіка
Authors: Вініченко, Ігор Іванович
Vinichenko, Igor
Гончаренко, Оксана Володимирівна
Honcharenko, Oksana
Васильєв, Сергій Вячеславович
Vasil'ev, Sergei
Дідур, Катерина Миколаївна
Didur, Katerina
Keywords: глобальна економіка
глобалізація
глобалістика
глобальність
глобалізм
Issue Date: 2019
Publisher: ТОВ «ДКС центр»
Citation: Вініченко І. І. Глобальна економіка : навчальний посібник / І. І. Вініченко, О. В. Гончаренко, С. В. Васильєв та ін. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2019. – 234 с. - Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1533
Abstract: Навчальний посібник включає навчальний матеріал по темам, завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання для самоперевірки знань, лі- тературні першоджерела до кожної теми. За змістом і структурою навчальне видання відповідає освітньо- професійній програмі навчальної дисципліни «Глобальна економіка» за освітнім ступенем магістр за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». Матеріал рекомендується для самостійного ви- вчення процесів і проблем глобальної економіки.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1533
ISSN: ISBN 978-617-7300-43-3
Appears in Collections:Навчальні посібники, розділи. Довідники, словники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Глобальна економіка Навч. посіб..pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.