Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1821
Title: Моніторинг розповсюдження хірургічної патології в умовах клініки ветеринарної медицини «Елітвет» міста Дніпро
Other Titles: Monitoring of spreading surgical pathology in the clinic “ElitVet” of the city Dnipro
Authors: Марєєв, І. А.
Mareev, I. A.
Трегуб, О. О.
Tregub, O. O.
Спіцина, Тетяна Леонідівна
Spitsyna, Tetiana
Spitsina, T.
Spitsina, T. L.
Spitsyna, T. L.
Spitsyna, T.
Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Гаращук, Марина Іванівна
Garashuk, M. I.
Garashchuk, M.
Harashchuk, M. I.
Garashuk, Marina
Keywords: внутрішні незаразні хвороби
internal non-contagious diseases
хвороби собак
diseases of dogs
хірургічні патології
surgical pathology
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Моніторинг розповсюдження хірургічної патології в умовах клініки ветеринарної медицини «Елітвет» міста Дніпро / [ І. А. Марєєв, О. О. Трегуб, Т. Л. Спіцина та ін.] // Винахідництво та раціоналізаторство у медицині, біології та екології : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.студентів та молодих вчених ( Дніпро, 19-20 верес. 2018 р.) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2018. – С. 64-66. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1821.
Abstract: Хвороби собак можуть мати заразну та незаразну етіологію. Найнебезпечнішими є інфекційні та інвазійні хвороби, викликані хвороботворними мікроорганізмами, гельмінтами та ектопаразитами. Незаразні хвороби собак мають значне поширення і супроводжуються порушенням нормальної функції організму. Серед внутрішніх незаразних хвороб частіше реєструють хвороби органів травлення, дихання, порушення обміну речовин та вітамінну недостатність. Хірургічна патологія посідає значне місце у загальній структурі незаразних хвороб у дрібних домашніх тварин. В період 2017-18 років в умовах клініки ветеринарної «Елітвет» міста Дніпро у структурі внутрішніх незаразних хірургічна патологія собак становить 58 % від загальної кількості досліджених тварин. Найчастіше реєструються дерматити (27,50 %), пухлини статевих органів та молочної залози (15,40 %), параанальні синусити (9,20 %) та виконувались порожнинні операції у 16,70 % тварин. Surgical pathology takes significant place in the general structure non-contagious diseases of pets. During 2017-2018 years in the veterinarian clinic “Elit Vet” of the city Dnipro in the structure internal non-contagious the surgical pathology of dogs is 58% from the total number of investigated pets. Dermatitis are register most often (27,50%), genital tumors and mammary gland (15,40%), paralysis sinusitis (9,20%) and were carried out cavity operations of pets(16,70%).
Description: Спіцина Тетяна Леонідівна https://orcid.org/0000-0002-8047-7305 Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1821
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.