Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1871
Title: Вплив «Гуміліду» на стан еритроцитопоезу у кролів
Other Titles: The effect of Humilid on the state of erythrocytopoiesis in rabbits
Authors: Рибалка, Михайло Андрійович
Rybalka, M.
Степченко, Лілія Михайлівна
Stepchenko, L.
Stepchenko, L. M.
Stepchenko, Lilia M.
Keywords: еритропоез
erythrocytopoiesis
«Гумілід»
“Humilid”
кролики
rabbits
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Citation: Рибалка М. А. Вплив «Гуміліду» на стан еритроцитопоезу у кролів / М. А. Рибалка, Л. М Степченко // Фізіологічний журнал / Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. – 2019. – Т. 65. –№ 3(Додаток). – С. 199. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1871.
Abstract: В літературних джерелах є дані про здатність гумінових речовин впливати на еритропоез продуктивної птиці, також є дослідження, де описується підвищення синтезу еритроцитів та гемоглобіну у великої та дрібної рогатої худоби на фоні застосування гумінових речовин. Дані стосовно можливості впливу гумінових речовин на еритропоез у кролів описані поодиноко в зарубіжній літературі. Дослідження проводили на кролях. Тварини обох груп під час проведення досліду знаходилися в однакових умовах годівлі та утримання. Було, свормовано по 8 кролів в кожній групі за принципом пар аналогів. Тваринам дослідної групи протягом 21 доби задавали «Гумілід». На 14 та 21 добу експерименту, була відібрана кров з латеральної вени сафени. Кількість еритроцитів і лейкоцитів, а також показники гемоглобіну та гематокриту визначали у стабілізованій ЕДТА (виробник «High Technology», США). Відсоткове співвідношення різних форм лейкоцитів визначали в мазках крові зафарбованих за Паппенгеймом. Через два тижні після випоювання «Гуміліду» у крові тварин дослідної групи рівень гемоглобіну був на 7,4% більше ніж в контролі, на третій тиждень після випоювання препарату різниця гемоглобіну між контрольною та дослідною групою тварин зросла до 18,5% (р<0,01). Підвищення рівня гемоглобіну покращує забезпечення організму киснем а також опосередковано профілактує виникнення гіпоксичного стану організму. У тварин дослідної групи на другий тиждень дослідження рівень еритроцитів був на 5% вищим у порівнянні з контролем. А на третій тиждень з початку випоювання Гуміліду у крові тварин дослідної групи рівень еритроцитів був на 17,43% (р<0,01) вищим ніж у контролі. Таким чином, застосування Гуміліду впливає на стан еритроцитопоезу кролів, що проявляється у збільшенні кількості еритроцитів на 17,43% та синтезу гемоглобіну на 18,5% на третій тиждень дачі препарату.
Description: Степченко Лілія Михайлівна https://orcid.org/0000-0001-8509-7048
URI: https://fz.kiev.ua/journals/2019_V.65/2019-3sup/3-supplement_%202019.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1871
ISSN: 0201-8489
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf195,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.