Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2348
Title: Ефективність лікувально-профілактичних заходів у корів за хвороб дійок у місті Дніпро
Other Titles: The effectiveness of treatment and preventive measures in cows with diseases of the nipples in the city of Dnipro
Authors: Ковальчук, Д. С.
Kovalchuk, D. S.
Спіцина, Тетяна Леонідівна
Spitsyna, Tetiana
Spitsina, T.
Spitsina, T. L.
Spitsyna, T. L.
Spitsyna, T.
Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Koreyba, L.
Koreyba, L. V.
Koreyba, Ludmila
Koreiba, L. V.
Keywords: дійковий канал
nipple canal
корова
cows
рани
wounds
вим’я
udder
тріщина
fissure
молочна залоза
mammary gland
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Ковальчук Д. С. Ефективність лікувально-профілактичних заходів у корів за хвороб дійок у місті Дніпро / Д. С. Ковальчук, Т. Л. Спіцина, Л. В. Корейба // Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 14 лют. 2020 р.) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2020. – С. 366-368. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2348.
Abstract: Робота присвячена лікуванню і профілактики корів з механічними ушкодженнями дійки та молочної цистерни в умовах міста Дніпро. Важливими аспектами на сьогодні інтенсифікації тваринництва є збільшення валового виробництва молока. Цього не можливо зробити без зменшення чи взагалі ліквідації хвороби молочної залози. При невчасному виявленні хвороби та наданні допомоги тварині у них спостерігають ускладнення у вигляді маститу, звуження чи зарощення дійкового каналу і виникненням молочних нориць й приєднання мікрофлори. Цінність хворих тварин за патології тканин вим’я та дійок знижується. Проблема раціонального та патогенетично-обґрунтованого лікування ран молочної залози у корів залишається не до кінця розкритою в повному обсязі. The work is devoted to the treatment and prevention of cows with mechanical damage to the nipple and milk tank in the conditions of the city of Dnipro. An important aspect of livestock intensification today is the increase in gross milk production. This can not be done without reducing or even eliminating breast disease. In case of untimely detection of the disease and providing assistance to the animal, complications in the form of mastitis, narrowing or fusion of the nipple canal and the appearance of milk fistulas and the attachment of microflora are observed in them. The value of a sick animal is reduced. The problem of rational and pathogenetic - substantiated treatment of wounds of the mammary gland in cows remains not fully disclosed in full.
Description: Спіцина Тетяна Леонідівна https://orcid.org/0000-0002-8047-7305 Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2348
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68.pdf756,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.