Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2818
Title: Вплив мікроелементів на амінокислотний склад крові корів в умовах тривалої дії низьких доз іонізуючого випромінювання
Other Titles: Influence of micrelements for aminoacid compositon of cow’s blood in the conditions prlonged exposure to low doses of ionizing radiation
Authors: Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Koreyba, L.
Koreiba, L. V.
Coregba, L. V.
Чала, І. В.
Chala, I.
Калиновський, Г. М.
Kalinovskiy, H.
Keywords: раціон
ration
амінокислоти
aminoacids
мікроелементи
microelement
кров
blood
іонізуюче випромінювання
ionizing radiation
Issue Date: 2002
Publisher: Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького
Citation: Корейба Л. В. Вплив мікроелементів на амінокислотний склад крові корів в умовах тривалої дії низьких доз іонізуючого випромінювання / Л. В. Корейба, І. В. Чала, Г. М. Калиновський // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького / Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – 2002. – Т. 4. – № 2. – Ч. 4. – С. 67-70. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2818.
Abstract: Подано результати досліджень амінокислотного складу крові у тільних корів в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання під дією суміші солей мікроелементів, що складалась із сульфату цинку, сульфату міді, сульфату марганцю, хлориду кобальту та йодиду калію у кількостях, яка забезпечувала їх добову потребу і встановлено, що таке корегування раціону за їх вмістом сприяє активізації глюкозо-аланінового циклу і збільшує використання проміжних продуктів азотистого та вуглеводного обміну. The results of investigations of aminoacidis consist of blood of pregnant cows in radioactive conditions are showed. The influence of mixture of microelements on activisation of alaninae cycle is established. The use of this mixture increase the use of production of exchange.
Description: Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2818
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57.pdf3,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.