Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2823
Title: Радіаційний моніторинг, природна резистентність корів, стан та перспективи відтворення великої рогатої худоби в господарствах зони РАЗ Житомирщини
Other Titles: Радиационный мониторинг, естественная резистентность коров, состояние и перспективы воспроизводства крупного рогатого скота в хозяйствах зоны РАЗ Житомирщины
The radioactive monitoring, natural cattle’s resistance, the state and perspective of their reproduction in the farms from a territory of radio-active soils
Authors: Калиновський, Г. М.
Kalinovsky, G. N.
Жиліхівський, А. С.
Gylichovsky, A. S.
Савченко, І. Г.
Savtcheko, I. G.
Лігоміна, І. П.
Ligomina, I. P.
Карпюк, В. В.
Karpyuk, V. V.
Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Koreyba, L.
Koreiba, L. V.
Coregba, L. V.
Keywords: радіаційний моніторинг
radiation monitoring
природна резистентність
natural resistance
корови
cows
відтворення
reproduction
велика рогата худоба
cattle
Issue Date: 2000
Publisher: Національний аграрний університет
Citation: Радіаційний моніторинг, природна резистентність корів, стан та перспективи відтворення великої рогатої худоби в господарствах зони РАЗ Житомирщини / [ Г. М. Калиновський , А. С. Жиліхівський , І. Г.Савченко та ін. ] // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету : Проблеми фізіології і патології відтворення тварин / Національний аграрний університет. – К., 2000. – Вип. 22. – С. 102-105. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2823.
Abstract: З кожним роком все дальше в небуття відходить Чорнобильська трагедія. Неоднозначна оцінка її наслідків у наші дні. Незаперечним є одне – радіаційне випромінювання низької потужності ще довго буде впливати на все живе в зоні забруднення. Загальна реакція організму на опромінення визначається станом критичним органів, до яких належать кістковий мозок, лімфатичні вузли, статеві залози і слизова оболонка кишечника. Органи кровотворення і статеві залози у відповідь на радіаційне опромінення першими відповідають морфологічними змінами. Утримання корів впродовж їх господарського використання в умовах впливу низьких доз радіації внаслідок аварії на ЧАЕС не викликає критичних змін в яєчниках і суттєво не відбивається на їх функціональній діяльності. Keeping cows during their economic use under conditions of exposure to low doses of radiation due to the Chernobyl accident does not cause critical changes in the ovaries and does not significantly affect their functional activity.
Description: Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2823
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62.pdf2,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.