Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3231
Title: Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку
Other Titles: Ekonomika i finansy: analiz tendentsii ta perspektyv rozvytku
Keywords: реформування фінансової системи України
reformuvannia finansovoi systemy Ukrainy
функціонування суб’єктів господарювання
funktsionuvannia subiektiv hospodariuvannia
розвиток ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
rozvytok resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку : зб. матеріалів ІІ міжвуз. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 20 жовт. 2014 р.) / [редкол. Н. І. Демчук (відпов.ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : ННІЕ ДДАЕУ, 2014. – 591 с. – В надзаг.: Мін-во освіти та науки України, Мін-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-т. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3231
Abstract: В матеріалах конференції висвітлені такі теми: актуальні напрямки реформування фінансової системи України, розвиток фінансового механізму функціонування суб’єктів господарювання України та розвиток ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств України. V materialakh konferentsii vysvitleni taki temy: aktualni napriamky reformuvannia finansovoi systemy Ukrainy, rozvytok finansovoho mekhanizmu funktsionuvannia subiektiv hospodariuvannia Ukrainy ta rozvytok resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3231
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File SizeFormat 
20.10.2014-конвертирован.pdf3,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.