Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3277
Title: Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем
Other Titles: Vidnovlennya biotychnoho potentsialu ahroekosystem
Keywords: агроекосистеми
ahroekosystemy
меліоративні заходи
melioratyvni zakhody
відновлення агроекосистем
vidnovlennya ahroekosystem
агроекологія
ahroekolohiya
природні ресурси
pryrodni resursy
природокористування
pryrodokorystuvannya
навколишнє середовище
navkolyshnye seredovyshche
сільськогосподарські землі
sil’s’kohospodars’ki zemli
ґрунти
grunty
рибне господарство
rybne hospodarstvo
Issue Date: 2018
Citation: Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем [2018] : матеріали ІІІ Міжнар. конф. (11 жовтня 2018 р., м. Дніпро) / за ред. Чорної В.І. – Дніпро: «Роял Принт», 2018. – 222 с. - Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3277
Abstract: У збірнику подаються результати теоретичних, прикладних та наукових досліджень за широким спектром проблем сучасного сільського господарства (моніторингові дослідження агроекосистем, складові біорізноманіття та розвиток еколого-орієнтовних технологій землеробства тощо). Наукове видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, науковців. U zbirnyku podayutsya rezulʹtaty teoretychnykh, prykladnykh ta naukovykh doslidzhenʹ za shyrokym spektrom problem suchasnoho silʹsʹkoho hospodarstva (monitorynhovi doslidzhennya ahroekosystem, skladovi bioriznomanittya ta rozvytok ekoloho-oriyentovnykh tekhnolohiy zemlerobstva toshcho). Naukove vydannya rozrakhovane na studentiv, aspirantiv, vykladachiv, naukovtsiv.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3277
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf4,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.