Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3288
Title: Effect of herbal feed additives on the quality of colostrum, immunological indicators of newborn calves blood and growth energy of young animals
Other Titles: Вплив рослинного препарату на якість молозива, імунологічні показники крові новонароджених телят та енергію їх росту
Authors: Kozyr, V. S.
Козир, Володимир Семенович
Antonenko, P.
Antonenko, Petro
Antonenko, P. P.
Антоненко, Петро Павлович
Mylostyvyi, R.
Mylostyvyi, Roman
Milostiviy, Roman
Milostivyiy, Roman
Mylostyvyi, R. V.
Mylostyvyi, Roman V.
Mylostyvy, R.
Милостивий, Роман Васильович
Suslova, Natalia
Suslova, Natalіya
Suslova, N. I.
Suslova, N.
Cуслова, Наталія Іванівна
Sklyarov, P.
Sklyarov, Pavlo
Sklyarov, Pavel
Sklyarov, P. M.
Skliarov, P. M.
Скляров, Павло Миколайович
Reshetnychenko, O. P.
Решетниченко, О. П.
Pushkar, T. D.
Пушкар, Т. Д.
Sapronova, V. O.
Sapronova, V.
Sapronova, Valentina
Sapronova, V. A.
Сапронова, Валентина Олексіївна
Pohyl, Н. M.
Pokhil, Оlena
Pokhil, O. M.
Pokhil, O.
Pokhyl, O. M.
Pokhyl, O.
Pokhil, Elena
Pokhil, E. N.
Pokhil, E.
Pohyl, Olena
Pohyl, O.
Pohyl, O. M.
Pohil, O. M.
Pohil, O.
Pohyl, Elena
Pohyl, Elena N.
Похил, Олена Миколаївна
Keywords: growth energy
енергія росту
beef cattle
м’ясна худоба
feed additives
кормова фітодобавка
colostrum
молозиво
immune status
імунний статус
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Effect of herbal feed additives on the quality of colostrum, immunological indicators of newborn calves blood and growth energy of young animals / [ V. S. Kozyr, P. P. Antonenko, R. V. Mylostyvyi at. al. ] // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Дніпровський ДАЕУ. – 2019. – Т. 7. – № 3. – С. 137-142. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3288.
Abstract: Studies have shown that the use of herbal feed additives «Fitopank» by Grey Ukrainian cows 30 days before calving had a positive effect not only on the body of cows-mothers and the quality of their colostrum, but also on the physiological state of the born calves and the growth energy of young animals. Adding of «Fitopank» to the cows diet helped to improve the quality of colostrum and its immunological value. It showed a probable increase of total protein by 10–14 % (P < 0.05) and immunoglobulin level by 23–25 % (P < 0.01). The titratable acidity of both the first and second milk yields was 16 % lower (P < 0.01) than in the control group. The use of this feed additive improved the immunological status of newborn calves. In their blood there was an increase of total protein content by 17 % (P < 0.05), the level of gamma globulins by 18% (p < 0.05), IgG concentrations by 14 % (p < 0.05), Ig M by 13 % and Ig A by 17 % (p<0.05), as well as the growth of T-lymphocytes by 46% and B-lymphocytes by 24 % (p < 0.01), compared with control group. Detected increased growth of the 8–12 months bulls (by 2.3%, p < 0.05) of the experimental group may indicate their tendency for better development of meat qualities. Experiment showed that the absolute live weight increase of young animals up to 18 months was higher than the control by 10.9 kg (p < 0.05). The study of the herbal supplements efficacy for the prevention and treatment of animals immunodeficiency, as well as their impact on the metabolic processes and productive qualities of farm animals will be the focus of our further research. Встановлено, що застосування кормової фітодобавки «Фітопанк» коровам сірої української породи за 30 діб до отелення мало позитивний вплив не тільки на організм корів-матерів та якість їх молозива, а й на фізіологічний стан отриманих від них телят та енергію росту молодняку. Виявлено, що додавання до раціону Фітопанку сприяло підвищенню якості молозива та його імунологічної повноцінності. У ньому відбувалося вірогідне зростання загального білка – на 10–14 % (P < ,05) та рівня імуноглобулінів – на 23–25 % (P < 0,01). Титрована кислотність як першого, так і другого удою була меншою на 16 % (P < 0,01), ніж у контролі. З’ясовано, що використання кормової фітодобавки поліпшувало імунологічний статус новонароджених телят. В їх крові відмічалося підвищення вмісту загального білка – на 17 % (P < 0,05), рівня гаммаглобулінів – на 18 % (р < 0,01), концентрації IgG – на 14 %(р < 0,01), Ig М – на 13 % та Ig А – на 17 % (р < 0,01), а також зростання Т-лімфоцитів – на 46 % і В-лімфоцитів – на 24% (р< 0,01), порівняно з контролем. Виявлена перевага за відносною швидкістю росту в бугайців дослідної групи, порівняно з аналогами 8–12-місячного віку (на 2,3 %, p < 0,05), може свідчити про їх схильність до кращого формування м’ясних якостей. Абсолютний приріст живої маси молодняку до 18-місячного віку за впливу фітодобавки був вищим за контроль на 10,9 кг (р < 0,01). Вивчення ефективності препаратів (добавок) рослинного походження з метою попередження і лікування імунодефіцитних станів тварин, а також їх вплив на метаболічні процеси та продуктивні якості сільськогосподарських тварин будуть напрямом наших подальших досліджень.
Description: Антоненко Петро Павлович https://orcid.org/0000-0003-1469-0121 Милостивий Роман Васильович https://orcid.org/0000-0002-4450-8813 Cуслова Наталія Іванівна https://orcid.org/0000-0001-9500-9224 Скляров Павло Миколайович https://orcid.org/0000-0002-4379-9583 Сапронова Валентина Олексіївна https://orcid.org/0000-0002-0063-5773 Похил Олена Миколаївна https://orcid.org/0000-0002-7477-6501
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/231/237
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3288
ISSN: 2663-1156 (Print)
2663-1164 (Online)
Appears in Collections:Науково-технічний бюлетень Науково–дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК - до червня 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (6).pdf392,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.