Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4234
Title: Вплив рівня мінерального живлення на урожайність гібридів соняшнику в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Ісіда» Павлоградського району Дніпропетровської області
Other Titles: Vplyv rivnya mineralʹnoho zhyvlennya na urozhaynistʹ hibrydiv sonyashnyku v umovakh tovarystva z obmezhenoyu vidpovidalʹnistyu «Isida» Pavlohradsʹkoho rayonu Dnipropetrovsʹkoyi oblasti
Authors: Логвін, Дмитро Вадимович
Logvin, Dmitro
Keywords: соняшник
sunflower
гібрид
hybrid
мінеральні добрива
mineral fertilizers
урожайність
yield
охорона праці
labor protection
економічна ефективність
economic efficiency
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Логвин Д.В.Вплив рівня мінерального живлення на урожайність гібридів соняшнику в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Ісіда» Павлоградського району Дніпропетровської області : магістер.дипломна робота:201,Агрономія/ Логвин Дмитро Вадимович ; наук. керівник Заверталюк В.Ф.;Дніпровський держ. аграрно-економічний ун-т, Агрономічний ф-т, Каф.рослинництва .-Дніпро,2021.-65 с. -Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4234
Abstract: Актуальність досліджень полягає в необхідності розробити основні елементи технології вирощування соняшнику відповідно, що дозволить підвищити його продуктивність. Метою досліджень було встановлення основних складових, формування високопродуктивних посівів соняшнику, які б максимально використовували біокліматичний потенціал північного Степу України. Завдання роботи – виявити найбільш продуктивні гібриди соняшнику для умов господарства, вивчити вплив доз мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин соняшнику, формування врожаю. Aktualʹnistʹ doslidzhenʹ polyahaye v neobkhidnosti rozrobyty osnovni elementy tekhnolohiyi vyroshchuvannya sonyashnyku vidpovidno, shcho dozvolytʹ pidvyshchyty yoho produktyvnistʹ. Metoyu doslidzhenʹ bulo vstanovlennya osnovnykh skladovykh, formuvannya vysokoproduktyvnykh posiviv sonyashnyku, yaki b maksymalʹno vykorystovuvaly bioklimatychnyy potentsial pivnichnoho Stepu Ukrayiny. Zavdannya roboty – vyyavyty naybilʹsh produktyvni hibrydy sonyashnyku dlya umov hospodarstva, vyvchyty vplyv doz mineralʹnykh dobryv na rist i rozvytok roslyn sonyashnyku, formuvannya vrozhayu.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4234
Appears in Collections:Кафедра рослинництва . Магістри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Логвін Д.В. (pdf.io).pdf240,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.