Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4336
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAndriushchenko, Kateryna-
dc.contributor.authorАндрющенко, Катерина-
dc.contributor.authorTepliuk, Mariia-
dc.contributor.authorТеплюк, Марія-
dc.contributor.authorPokotylska, Nataliia-
dc.contributor.authorПокотильська, Наталія-
dc.contributor.authorVinichenko, Igor-
dc.contributor.authorВініченко, Ігор Іванович-
dc.contributor.authorKuchai, Oksana-
dc.contributor.authorКучай, Оксана-
dc.contributor.authorMishchenko, Dmytro-
dc.contributor.authorМіщенко, Дмитро-
dc.contributor.authorKakhovych, Yulia-
dc.contributor.authorКахович, Юлія-
dc.date.accessioned2021-04-23T13:30:27Z-
dc.date.available2021-04-23T13:30:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationCrowdfunding Industry Development: Gaining Leading Role in Digital Economy and Future Trends / Kateryna Andriushchenko, Mariia Tepliuk, Nataliia Pokotylska, Igor Vinichenko, Oksana Kuchai, Dmytro Mishchenko, Yulia Kakhovych // Research in World Economy. – 2020. – Vol. 11(6). - P. 311-323. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4336uk
dc.identifier.issnISSN 1923-3981 (Print) ISSN 1923-399X (Online)-
dc.identifier.urihttp://www.sciedupress.com/journal/index.php/rwe/article/view/18597-
dc.identifier.urihttp://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4336-
dc.description.abstractIn the course of the study, it was found that crowdfunding companies follow a certain stage in their functioning and development: choosing a platform; category selection; the wording of the crowdfunding campaign; definition of a financial goal; determination of the project duration; definition of a reward system; creating a video message; description of the project; regular updates; monitoring the fundraising process. By conducting research on the international market, it was found that with a market size of $358.28 billion and a share of 85.99 %, China is the largest crowdfunding market in the world. Also, it should be noted the Asia-Pacific region, as Australia took 4th place with funding of $1.49 billion, and South Korea - 5th place with $1.13 billion, we also find other countries in the Asia-Pacific region in the list of the largest crowdfunding countries in the world. The results of our study concluded that there are many players in crowdfunding in Europe, especially in the field of P2P lending, compared with the Americas and the Asia-Pacific region, as a whole it is a small region. The article also notes the advantages and disadvantages of the crowdfunding development in modern conditions of market functioning. В ході дослідження було встановлено, що краудфандингові компанії проходять певний етап у своєму функціонуванні та розвитку: вибір платформи; вибір категорії; формулювання краудфандингової кампанії; визначення фінансової мети; визначення тривалості проекту; визначення системи винагород; створення відео повідомлення; опис проекту; регулярні оновлення; моніторинг процесу збору коштів. Проводячи дослідження на міжнародному ринку, було встановлено, що Китай має найбільший ринок краудфандингу у світі з розміром 358,28 млрд. доларів та часткою 85,99%. Також слід зазначити Азіатсько-Тихоокеанський регіон, оскільки Австралія посіла 4 місце з фінансуванням 1,49 млрд. доларів, а Південна Корея - 5 місце з 1,13 млрд. доларів, ми також знаходимо інші країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону в списку найбільших краудфандингових країни світу. Результати нашого дослідження дійшли висновку, що в Європі існує багато гравців у краудфандинг, особливо у сфері кредитування P2P, порівняно з Америкою та Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, в цілому це невеликий регіон. У статті також відзначаються переваги та недоліки розвитку краудфандингу в сучасних умовах функціонування ринкуuk
dc.language.isoenuk
dc.publisherSciedu Pressuk
dc.subjectcrowdfundinguk
dc.subjectкраудфандингuk
dc.subjectcrowdfunding companiesuk
dc.subjectкраудфандингові компаніїuk
dc.subjectmarket sizeuk
dc.subjectрозмір ринкуuk
dc.subjectthe fourth industrial revolutionuk
dc.subjectчетверта промислова революціяuk
dc.subjectdigitizationuk
dc.subjectоцифруванняuk
dc.titleCrowdfunding Industry Development: Gaining Leading Role in Digital Economy and Future Trendsuk
dc.title.alternativeРозвиток краудфандингової галузі: набуття провідної ролі в цифровій економіці та майбутніх тенденціяхuk
dc.typeArticleuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5430/rwe.v11n6p311-
Appears in Collections:Наукові публікації в наукометричній базі Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18597-66678-1-PB.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.