Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4598
Title: Comparative analysis of the criteria for goat milk assessment in Ukraine and France
Other Titles: Порівняльний аналіз критеріїв оцінки козячого молока в Україні та Франції
Authors: Zazharska, Nadiia
Zazharska, N. M.
Zazharska, N.
Zazhars’ka, N. M.
Zazharskaya, N. N.
Zazharskaya, N.
Zazharska, N. N.
Зажарська, Надія Миколаївна
Fotina, T.
Фотіна, Т.
Yatsenko, I.
Яценко, І.
Tarasenko, L.
Тарасенко, Л.
Biben, I.
Biben, I. A.
Biben, Ivan
Бібен, Іван Андрійович
Zazharskiy, Vladymyr
Zazharskiy, Volodymyr
Zazharskyi, Vladymyr
Zazharskyi, Volodymyr
Zazharskiy, V.
Zazharskyi, V.
Zazharskiy, Volodymyr V.
Zazharskiy, V. V.
Zazharskyi, V. V.
Zazharsky, V. V.
Зажарський, Володимир Володимирович
Brygadyrenko, V.
Бригадиренко, В.
Sklyarov, Pavlo
Sklyarov, Pavel
Sklyarov, P. M.
Skliarov, P. M.
Sklyarov, P.
Скляров, Павло Миколайович
Keywords: season
сезон
goat milk
козяче молоко
fat
жир
protein
білок
somatic cells
соматичні клітини
density
щільність
acidity
кислотність
Issue Date: 2021
Citation: Comparative analysis of the criteria for goat milk assessment in Ukraine and France / [ N. Zazharska, T. Fotina, I.Yatsenko et al. ] // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – 11(2). – С. 144-148. – URI : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4598.
Abstract: The safety and quality of raw milk in Ukraine remained the biggest problem in the retooling of dairy enterprises by the newest processing lines and modern quality control systems. This research aimed to scientifically substantiate the requirements of the Ukrainian standard for goat milk, especially for indicators of acidity, density, somatic cell count, and bacterial contamination. This requires conducting a comparative analysis of the criteria for assessing the safety and quality of goat milk in Ukraine and abroad to harmonize with the relevant legal documents of the European Union; to conduct monitoring studies on the quality and safety of goat milk in France and Ukraine. The monitoring of indices of goat milk in Ukraine was conducted compared to the similar ones in the laboratory of milk LILCO (Laboratoire Interprofessionnel Laitiere du Centre Ouest - Interprofessional milk laboratory of center and west), Surgères, France. Statistical data of goat milk analyses by seasons were obtained in the laboratory LILCO. Samples of goat milk in Ukraine were taken from farms of Dnipropetrovs’k oblast, Ukraine. The most fat and protein content in goat milk were fixed during winter as in Ukraine also in LILCO, France, significant differences were determined concerning other seasons. It was found that the existing standard does not meet the international requirements for goat milk based on the leading indicators (bacterial contamination, somatic cells, acidity, and density). The ineffectiveness of the criteria of density and acidity for goat milk assessment was substantiated because of their insignificance. It was proposed to eliminate the requirements for the density and acidity of goat milk from “Goat's milk. Raw. Specifications: DSTU 7006: 2009", to reduce the requirements for the fat and protein content, and to meet the requirements for the somatic cell count and bacterial contamination following European standards. Безпека та якість сирого молока в Україні залишалася найбільшою проблемою при переоснащенні молочних підприємств новітніми технологічними лініями та сучасними системами контролю якості. Це дослідження мало на меті науково обґрунтувати вимоги українського стандарту до козячого молока, особливо щодо показників кислотності, щільності, кількості соматичних клітин та бактеріального забруднення. Це вимагає проведення порівняльного аналізу критеріїв оцінки безпеки та якості козячого молока в Україні та за кордоном для узгодження з відповідними правовими документами Європейського Союзу; провести моніторингові дослідження якості та безпеки козячого молока у Франції та Україні. Моніторинг показників козячого молока в Україні проводився порівняно з аналогічними в лабораторії молока LILCO (Laboratoire Interprofessionnel Laitiere du Centre Ouest - Міжпрофесійна молочна лабораторія центру та заходу), Суржер, Франція. Статистичні дані аналізів козячого молока за сезонами були отримані в лабораторії LILCO. Проби козячого молока в Україні відбирали з ферм Дніпропетровської області України. Найбільше вмісту жиру та білка в козячому молоці було встановлено взимку, як і в Україні, також у LILCO, Франція, були визначені суттєві відмінності щодо інших сезонів. Україна. Найбільше вмісту жиру та білка в козячому молоці було зафіксовано взимку, як і в Україні, також у LILCO, Франція, були визначені суттєві відмінності щодо інших сезонів. Україна. Найбільше вмісту жиру та білка в козячому молоці було зафіксовано взимку, як і в Україні, також у LILCO, Франція, були визначені суттєві відмінності щодо інших сезонів. Було встановлено, що існуючий стандарт не відповідає міжнародним вимогам до козячого молока на основі провідних показників (бактеріальне забруднення, соматичні клітини, кислотність та густина). Неефективність критеріїв щільності та кислотності для оцінки козячого молока обґрунтована через їх незначність. Запропоновано виключити вимоги щодо щільності та кислотності козячого молока з «Козячого молока. Сирий. Специфікації: ДСТУ 7006: 2009 ", щоб зменшити вимоги до вмісту жиру та білка та відповідати вимогам щодо кількості соматичних клітин та бактеріального забруднення згідно європейських стандартів.
Description: Зажарська Надія Миколаївна https://orcid.org/0000-0002-8328-6440 Бібен Іван Андрійович https://orcid.org/0000-0002-5580-5135 Зажарський Володимир Володимирович https://orcid.org/0000-0003-2674-2494 Скляров Павло Миколайович https://orcid.org/0000-0002-4379-9583
URI: https://www.ujecology.com/articles/comparative-analysis-of-the-criteria-for-goat-milk-assessment-in-ukraine-and-france.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4598
ISSN: 2520-2138
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
comparative-analysis-of-the-criteria-for-goat-milk-assessment-in-ukraine-and-france.pdf289,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.