Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4673
Title: Відтворювальні якості свиноматок ірландської та німецької селекції в умовах степу України
Other Titles: Воспроизводственные качества свиноматок ирландской и немецкой селекции в условиях степи Украины
Reproductive qualities of sows of Irish and German breeding in the conditions of the steppe of Ukraine
Authors: Храмкова, Ольга Миколаївна
Khramkova, O.
Khramkova, O. M.
Khramkova, O. N.
Hramkova, O. N.
Khramkova, Olga
Повод, Микола Григорович
Povod, M.
Keywords: інтенсивність росту
intensity of growth
свиноматка
sows
селекція
selection
збереженість
preservation
маса гнізда
mass of the nest
Issue Date: Sep-2016
Publisher: Біолого-технологічний ф-т ХДАУ
Citation: Храмкова О. М. Відтворювальні якості свиноматок ірландської та німецької селекції в умовах степу України/ О. М. Храмкова, М. Г. Повод // Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів, магістрів, студентів : Науково- інформаційний вісник. Вип. 7 || Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України : зб. матеріалів всеукраїнськ. наук.-практ. інтернет конф., присвяч. річниці від дня народження Коваленка В. П. ( Херсон, 8 верес. 2016 р. ) / Біолого-технологічний ф-т ХДАУ. – Херсон, 2016. – С. 52-53. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4673.
Abstract: Вивчались відтворювальні якості помісних свиноматок F1 від поєднання порід йоркшир та ландрас вітчизняної, німецької та ірландської селекції, при осіменінні їх кнурами спеціалізованої синтетичної лінії максгро ірландської селекції та інтенсивність росту отриманого від них приплоду в підсисний період. Встановлено, що свиноматки F1 від поєднання порід йоркшир×ландрас ірландської та німецької селекції при схрещуванні їх з кнурами спеціалізованої синтетичної лінії максгро ірландської селекції мали кращі показники відтворювальної продуктивності в порівнянні з аналогами української селекції. Изучались воспроизводительные качества помесных свиноматок F1 от со-четания пород крупная белая и ландрас отечественной, немецкой и ирландской селекции, при осеменении их хряками специализированной синтетической линии максгро ирландской селекции и интенсивность роста полученного от них припло-да в подсосный период. Установлено, что свиноматки F1 от сочетания пород крупная белая × ландрас ирландской и немецкой селекции при скрещивании их с хряками специализированной синтетической линии максгро ирландской селекции имели лучшие показатели воспроизводительной продуктивности по сравнению по сравнению с аналогами украинской селекции. We studied the reproductive qualities of hybrid sows F1 combinations of breeds Large White and Landrace national, German and Irish selection, inseminated by specialized boars synthetic line maksgro Irish selection. Also studied growth rate resulting from their offspring during the suckling period. It is established that the sow F1 of combination breeds Large White × Landrace Irish and German selection by crossing them with a specialized synthetic lines boars maksgro Irish selection were the best indicators of reproductive efficiency than in comparison with analogues of the Ukrainian selection.
Description: Храмкова Ольга Миколаївна http://orcid.org/0000-0002-0697-7715
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4673
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник Херсон 2016 рік-52-53.pdf193,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.