Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4686
Title: Забійні та м’ясні якості туш свиней за різного способу кастрації в умовах промислового виробництва свинини в Україні
Other Titles: Slaughter and meat quality of pig carcasses for different ways of castration under conditions of industrial production of pork in Ukraine
Authors: Повод, Микола Григорович
Povod, M.
Кравченко, Оксана Іванівна
Kravchenko, O.
Гетя, Андрій Анатолійович
Getya, A.
Храмкова, Ольга Миколаївна
Khramkova, O.
Khramkova, O. M.
Khramkova, O. N.
Hramkova, O. N.
Khramkova, Olga
Keywords: хірургічна кастрація
surgical castration
кнури
boars
імунна кастрація
immune castration
Issue Date: Sep-2017
Publisher: Біолого-технологічний ф-т ХДАУ
Citation: Забійні та м’ясні якості туш свиней за різного способу кастрації в умовах промислового виробництва свинини в Україні. / М. Г. Повод, О. І. Кравченко, А. А. Гетя, О. М. Храмкова // Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів, магістрів, студентів : Науково- інформаційний вісник. Вип. 9 // Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції : матеріали всеукраїнської наук.-практ. інтернет конф., присвяч. річниці від дня народження Коваленка В. П. ( Херсон, 8 верес. 2017 р. ) / Біолого-технологічний ф-т ХДАУ. – Херсон, 2017. – С. 109-110. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4686.
Abstract: В результаті проведених досліджень було встановлено, що туші імунокастратів були менше осалені. Зокрема, товщина шпику, виміряна в 3 -точках на туші, була менше, ніж у хірургічних кастратів, а при обвалюванні туш імунокастрованих тварин було отримано на 4,62% більше м'язової тканини і на 5,93% менше жирової тканини. Було встановлено перевагу імунокастрованих тварин над хірургічно кастрованими по виходу найцінніших великокускових напівфабрикатів на 3,2%. Отримані результати дозволяють стверджувати, що використання способу імунокастраціі кнурів може сприяти підвищенню якості їх туш. Разом з тим, для ормування остаточних висновків необхідно провести додаткові дослідження. As a result of the studies, it was found that carcasses of immunocrasts were less precipitated. In particular, the thickness of the spike, measured at 3-points on the carcass, was less than that of surgical castrate, and when the carcasses of the immunocistered animals were overturned, 4.92% more muscle tissue was obtained and 5.93% less fatty tissue was obtained. It was found that immunocistered animals over surgically castrated on the release of the most valuable large-footed semifinished products were found to be 3.2%. The obtained results suggest that the use of the method of immune staphylation of the bud can contribute to the improvement of the quality of their carcasses. However, further studies are needed to finalize the conclusions.
Description: Храмкова Ольга Миколаївна http://orcid.org/0000-0002-0697-7715
URI: http://www.ksau.kherson.ua/files/documents/Visnyky%20BTF/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%A2%D0%A4_9_%202017.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4686
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_БТФ_2017 Херсон-109-110.pdf154,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.