Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4889
Title: Seasonal effect on milk productivity and cases of mastitis in Ukrainian Brown Swiss Cows
Other Titles: Вплив сезону на молочну продуктивність та випадки маститу в українських бурих швіцьких корів
Authors: Mylostyvyi, Roman
Milostiviy, Roman
Milostivyiy, Roman
Mylostyvyi, R. V.
Mylostyvyi, Roman V.
Mylostyvy, R.
Mylostyvyi, R.
Милостивий, Роман Васильович
Izhboldina, O. O.
Izhboldina, O.
Izhboldina, Е. А.
Izhboldina, Н.
Izhboldina, Е.
Izhboldina, Olena
Іжболдіна, Олена Олександрівна
Kalinichenko, Alena
Kalinichenko, Olena
Kalinichenko, O. O.
Kalinichenko, Olena O.
Kalinichenko, O.
Kalynychenko, O.
Калиниченко, Олена Олександрівна
Orishchuk, O. S.
Orishchuk, O.
Orishchuk, Oksana
Оріщук, Оксана Сергіївна
Pishchan, I. S.
Pishchan, Ilona
Pischan, I. S.
Pischan, E.
Піщан, Ілона Станіславівна
Khramkova, O.
Khramkova, O. M.
Khramkova, O. N.
Hramkova, O. N.
Khramkova, Olga
Храмкова, Ольга Миколаївна
Kapshuk, N. O.
Kapshuk, Natalya
Kapshuk, Natalia
Kapshuk, N.
Капшук, Наталя Олексіївна
Sklyarov, Pavlo
Sklyarov, Pavel
Sklyarov, P. M.
Skliarov, P. M.
Sklyarov, P.
Скляров, Павло Миколайович
Sejian, V.
Седжіян, В.
Hoffmann, G.
Гоффма, Г.
Keywords: influence of factors
вплив факторів
seasonality
сезонність
dairy cows
молочні корови
daily milk yield
добовий удій
fat and protein content
вміст жиру та білка
Issue Date: 2021
Publisher: Dnipro State Agrarian and Economic University
Citation: Seasonal effect on milk productivity and cases of mastitis in Ukrainian Brown Swiss Cows / [ R. V. Mylostyvyi, O. O. Izhboldina, O. O. Кalinichenko et al. ] // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Dnipro State Agrarian and Economic University. – 2021. – Vol. 9. – № 2. – С. 66-73. – URI : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4889.
Abstract: Seasonality affects milk production, its composition, as well as the spread of mastitis in dairy cows. The aim of the research work was to study the way the seasons affect milk productivity and the manifestation of mastitis among Ukrainian brown Swiss cows at a commercial dairy unit, with the animals kept in naturally ventilated premises. The relationship between the indicators was assessed by Spearman’s rank-order correlation coefficient. The influence of a seasonal factor and individual air parameters on cows’ milk productivity was evaluated using Factorial ANOVA in Statistica 12 software. The results of the study revealed a high correlation between the content of milk fat and milk protein and the weather conditions (temperature, relative humidity, as well as temperature-humidity index) by seasons. Moreover, the greatest negative relationship between these characteristics was observed in spring (r = 0.4‒0.8) and in autumn (r = 0.6), and not in summer during the heat, as we had predicted earlier. The influence rate of the «season» factor was significant both in terms of the daily milk yield and milk components (51–59%) and mastitis prevalence rate in cows (56%) at the dairy unit. In general, the reduction of milk yields in summer and especially in autumn, and the spread of udder pathology in cows during this period should provide for the introduction of managerial and preventive veterinary measures to mitigate the effects of hot summer among Ukrainian Brown Swiss cows at year-round housing of animals in naturally ventilated premises. Сезонність впливає на виробництво молока, склад його компонентів, а також поширення маститів у молочних корів. Метою роботи було вивчити як впливає сезон року на молочну продуктивність та прояв маститів серед українських бурих швіцьких корів на одному із комерційних молочних комплексів при їх утриманні в природно-вентильованих приміщеннях. Взаємозв’язок між ознаками оцінювали за коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена. Вплив сезонного фактору та окремих параметрів повітряного середовища на молочну продуктивність корів оцінювали використовуючи Factorial ANOVA в програмному забезпеченні Statistica 12. За результатами дослідження виявлено високу кореляцію між вмістом молочного жиру і молочного білка та погодними умовами (температурою, відносною вологістю, а також температурно-вологісним індексом) за сезонами року. Причому, найвищий від’ємний взаємозв’язок між цими ознаками спостерігався навесні (r = 0,4‒0,8) та восени (r = 0,6), а не влітку під час спеки, як ми передбачали раніше. Відсоток впливу фактору «сезон» із відповідними погодними умовами виявився значним як на добовий удій і компоненти молока (51–59%), так і поширеність маститів в корів (56%) на молочному комплексі. В цілому зниження надоїв корів у літній і, особливо, в осінній сезон, та поширення в цей період патології молочної залози в корів повинні передбачати впровадження управлінських і превентивних ветеринарних заходів пом’якшення наслідків спекотного літа серед поголів’я українських бурих швіцьких корів за цілорічного утримання тварин в природно-вентильованих приміщеннях.
Description: Милостивий Роман Васильович https://orcid.org/0000-0002-4450-8813 Іжболдіна Олена Олександрівна https://orcid.org/0000-0002-8816-2228 Калиниченко Олена Олександрівна https://orcid.org/0000-0002-5391-0281 Оріщук Оксана Сергіївна https://orcid.org/0000-0002-6140-870х Піщан Ілона Станіславівна https://orcid.org/0000-0001-5030-6348 Храмкова Ольга Миколаївна http://orcid.org/0000-0002-0697-7715 Капшук Наталя Олексіївна https://orcid.org/0000-0002-2859-2795 Скляров Павло Миколайович https://orcid.org/0000-0002-4379-9583
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/308
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4889
ISSN: 2663-1156 (Print)
2663-1164 (Online)
Appears in Collections:Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (25).pdf388,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.