Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4926
Title: Оцінка кнурів-плідників сучасних генотипів за показниками їхньої спермопродуктивності
Other Titles: Оценка хряков-производителей современных генотипов по показателям их спермопродуктивности
Evaluation of stud boars of modern genotypes based on their sperm productivity
Authors: Храмкова, Ольга Миколаївна
Khramkova, O.
Khramkova, O. M.
Khramkova, O. N.
Hramkova, O. N.
Khramkova, Olga
Повод, Микола Григорович
Povod, M. G.
Keywords: термінальна лінія
terminal line
кнури-плідники
stud boars
еякулят
ejaculate
рухливість сперміїв
sperm mobility
статева продукція
sperm production
відтворення
reproduction
батьківська форма
parent
Issue Date: 2019
Publisher: Сумський НАУ
Citation: Храмкова О. М. Оцінка кнурів-плідників сучасних генотипів за показниками їхньої спермопродуктивності / О. М. Храмкова, М. Г. Повод // Вісник Сумського національного аграрного університету : Серія «Тваринництво» / Сумський НАУ. – 2019. – № 3(38). – С. 91-95. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4926.
Abstract: В статті досліджувались показники спермопродукції кнурів порід ландрас, йоркшир та внутрішньопородного типу УВБ-3, а також синтетичних ліній – MaxGrow, MaxTer і OptiMus. Встановлено, що за показником концентрації сперміїв найкращими виявилися кнури внутрішньопородного типу УВБ-3, які переважали тварин інших досліджуваних груп на 27,5-82,1 млн/мл. Установлено, що термінальні кнури МахТer мали досить високу концентрацію сперміїв – 286,6±6,00 млн/мл, рухливість – 8,7 балів та найбільшу кількість отриманих спермодоз – 30,0±0,71шт. Від кнурів MaxGrow отримано найбільший об’єм еякуляту (р ≤ 0,001), що на 63,2 мл (17,9 %) більше за їх аналогів внутрішньопородного типу УВБ-3. У кнурів породи ландрас відзначався більший об’єм еякуляту, але досить низька концентрація сперміїв. Оцінка репродуктивних якостей кнурів, за відтворювальними якостями осіменених їх спермою свиноматок показала, що найкращі показники мали свиноматки, яких осіменили спермою термінальних кнурів синтетичних ліній. Термінальні кнури ліній MaxGrow, MaxTer та OptiMus мали значну перевагу за якістю сперми, що дозволяє більш ефективно використовувати їх, як батьківську форму, для отримання товарних гібридів. The article examines the sperm production performance of Landrace and Yorkshire boars, boars of UVB-3 intrabreed type and MaxGrow, MaxTer, and OptiMus synthetic lines. It was found that boars of UVB-3 intrabreed type were the best in terms of sperm concentration, as it exceeded values obtained from the other study groups by 27.5-82.1 million/ml. It was found that MaxTer terminal boars had rather high sperm concentration, 286.6 ± 6.00 million/ml, with sperm mobility of 8.7 points, and produced the highest number of semen doses - 30.0 ± 0.71 pcs. Ejaculate from MaxGrow boars was the largest in volume (p ≤ 0.001) and exceeded that from boars of UVB-3 intrabreed type by 63.2 ml (17.9 %). Landrace boars produced the large-volume ejaculate but their sperm concentration was rather low. Evaluation of the reproductive qualities of boars based on the fertility of sows inseminated with their sperm showed that the most fertile were sows which were inseminated with sperm from terminal boars of synthetic lines. The terminal boars of MaxGrow, MaxTer, and OptiMus lines had a significant advantage in sperm quality, and thus they can be used more effectively as recurrent parents to obtain commercial hybrids.
Description: Храмкова Ольга Миколаївна http://orcid.org/0000-0002-0697-7715
URI: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/8524/1/6.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4926
ISSN: 2708-4639
2708-4647
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf550,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.