Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5092
Title: Використання пробіотичної кормової добавки «NatuPro» у годівлі молодняку свиней
Other Titles: Использование пробиотической кормовой добавки «NatuPro» в кормлении молодняка свиней
Use of the probiotic feed additive "NatuPro" in the feeding of young pigs
Authors: Мусіч, Ольга Іванівна
Musich, Olga
Musich, O.
Musich, O. I.
Микитюк, Віктор Васильович
Mykytiuk, V.
Mykytyuk, V. V.
Mykytiuk, V. V.
Mikityuk, V. V.
Бегма, Наталія Андріївна
Begma, Natalia
Begma, N. A.
Keywords: продуктивність
productivity
пробіотики
probiotics
комбікорми
feed
молодняк свиней
young pigs
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Інститут біології тварин НААН
Citation: Мусіч О. І. Використання пробіотичної кормової добавки «NatuPro» у годівлі молодняку свиней / О. І. Мусіч, В. В. Микитюк, Н. А. Бегма // Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали ХIX Всеукраїнськ. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених, присвяч. 90-річчю від дня народження Яновича В. Г. (1930-2011) ( Львів, 3-4 груд. 2020 р. ) || Біологія тварин / Інститут біології тварин НААН. – 2020. – Т. 22. – № 4. – С. 84. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5092.
Abstract: Останніми роками велику увагу дослідників привертає розробка кормових добавок з використанням живих культур мікроорганізмів, так званих пробіотичних продуктів. Загальновідомий той факт, що пробіотики на відміну від антибіотиків, не призводять до звикання з боку умовно-патогенної мікрофлори, продукти їх життєдіяльності не накопичуються в органах і тканинах тварин та не впливають на якість продукції, спонукає застосовувати їх з метою нормалізації мікрофлори кишечника і посилення імунних функцій організму. За результатами досліджень доведено, що введення пробіотику «NatuPro» до рецептури комбікорму в кількості 0,5 кг/т комбікорму забезпечило достовірне покращення на 13 % інтенсивності росту поросят та зменшення на 9 % витрат кормів. Отже, використання пробіотичних препаратів у годівлі молодняку свиней, покращує засвоєння кормів в раціонах, профілактує захворювання, підвищує імунітет та підтримує у нормі стан здоров’я тварин, сприяє реалізації їх генетичного потенціалу продуктивності та одержанню екологічно чистої продукції тваринництва. В последние годы большое внимание исследователей привлекает разработка кормовых добавок с использованием живых культур микроорганизмов, так называемых пробиотических продуктов. Общеизвестен тот факт, что пробиотики в отличие от антибиотиков, не приводят к привыканию со стороны условно-патогенной микрофлоры, продукты их жизнедеятельности не накапливаются в органах и тканях животных и не влияют на качество продукции, побуждает применять их с целью нормализации микрофлоры кишечника и усиление иммунных функций организма. По результатам исследований доказано, что введение пробиотика «NatuPro» рецептуре комбикорма в количестве 0,5 кг / т комбикорма обеспечило достоверное улучшение на 13% интенсивности роста поросят и уменьшение на 9% расхода кормов. Таким образом, использование пробиотических препаратов в кормлении молодняка свиней, улучшает усвоение кормов в рационах, профилактирует заболевания, повышает иммунитет и поддерживает в норме состояние здоровья животных, способствует реализации их генетического потенциала продуктивности и получению экологически чистой продукции животноводства. In recent years, much attention has been drawn to the development of feed additives using live cultures of microorganisms, so-called probiotic products. It is a well-known fact that probiotics, unlike antibiotics, are not addictive to opportunistic pathogens, their products do not accumulate in the organs and tissues of animals and do not affect product quality, encourages their use to normalize intestinal microflora and strengthen the immune system. body functions. According to the results of research, it was proved that the introduction of probiotic "NatuPro" to the compound feed formulation in the amount of 0.5 kg / t of compound feed provided a significant improvement of 13% in growth intensity of piglets and a 9% reduction in feed consumption. Thus, the use of probiotics in the feeding of young pigs, improves the absorption of feed in the diet, prevents disease, enhances immunity and maintains the health of animals, promotes the realization of their genetic potential for productivity and environmentally friendly livestock products.
Description: Микитюк Віктор Васильович https://orcid.org/0000-0002-1346-4908 Бегма Наталія Андріївна https://orcid.org/0000-0002-8598-6686
URI: https://drive.google.com/file/d/1khXrNwIMf5h01QMqpwW3hqe63mzmeWFq/view
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5092
ISSN: 1681-0015 (print)
2313-2191 (online)
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT_2020_22_4-84.pdf306,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.