Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5184
Назва: Вплив нової кормової добавки гумінової природи на процеси метаболізму в лабораторних щурів залежно від дози
Інші назви: The effect of a new feed additive of humic nature on metabolic processes in laboratory rats depending on the dose
Автори: Степченко, Лілія Михайлівна
Stepchenko, L.
Stepchenko, L. M.
Stepchenko, Lilia M.
Гаращук, Марина Іванівна
Garashuk, M. I.
Garashchuk, M.
Harashchuk, M. I.
Garashuk, Marina
Garaschuk, M. I.
Спіцина, Тетяна Леонідівна
Spitsyna, Tetiana
Spitsina, T.
Spitsina, T. L.
Spitsyna, T. L.
Spitsyna, T.
Платонова, Тетяна Спіридонівна
Platonova, Tatyana Spiridonovna
Platonova, T. S.
Смирнов, Д. О.
Smirnov, D. O.
Ключові слова: біохімічні показники крові
biochemical blood parameters
«Animal Forte»
«Animal Forte»
лабораторні щури
laboratory rats
морфофункціональні показники крові
morphofunctional blood parameters
Дата публікації: 2020
Видавництво: Дніпровський ДАЕУ
Бібліографічний опис: Вплив нової кормової добавки гумінової природи на процеси метаболізму в лабораторних щурів залежно від дози / [ Л. М. Степченко, М. І. Гаращук, Т. Л. Спіцина та ін. ] // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Дніпровський ДАЕУ. – 2020. – Т. 8. – № 2. – С. 158-162. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5184.
Короткий огляд (реферат): Встановлено ефективність нової кормової добавки гумінової природи «Animal Forte» залежно від кількості на процеси метаболізму у лабораторних щурів. Зі статевозрілих самців білих щурів двомісячного віку сформовано п’ять дослідних груп та одна інтактна, по вісім тварин у кожній. Дослід тривав чотири тижні, протягом якого тварини дослідних груп щоденно отримували додатково до основного корму 5, 10, 20, 30 та 50 мг кормової добавки за діючою речовиною на 1 кг їх маси. Морфофункціональні показники (вміст гемоглобіну, показник гематокриту, загальна кількість еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів) визначали у стабілізованій ЕДТА крові. Для визначення ефективності нової кормової добавки гумінової природи в сироватці крові визначали вміст загального білка, альбумінів і глобулінів, сечової кислоти, сечовини, креатиніну, глюкози та активність аспартатамінотрансферази (АСТ), аланінамінотрансферази (АЛТ). Розрахунковим методом визначено еритроцитарні коефіціенти: середній об’єм еритроцита (МСV); середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH); середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC). Кормова добавка в кількості 10 мг/кг більшою мірою впливає на кровотворну функцію, особливо процеси еритропоезу, а саме підвищується вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, еритроцитарний індекс МСV, середній уміст гемоглобіну в еритроциті. За рахунок цього у тварин покліпшується тканинне дихання, окисно-відновні процеси. Застосування біологічно активної речовини гумінової природи в кількості від 5 мг/кг живої ваги тварин більшою мірою, порівняно з іншими варіантами, поліпшує роботу гепатоцитів печінки, підвищуючи білоксинтезувальні властивості органа, за рахунок цього впливу збільшується вміст загального білка крові у дослідних тварин та вміст альбумінів. За впливу кормової добавки на метаболічні процеси, в тому числі на проникність мембран, у крові щурів дослідних груп знижується рівень глюкози. Відмічено також позитивний вплив «Animal Forte» на фільтраційну та екскреторну властивість нирок, за рахунок чого у крові щурів знижується вміст сечовини та креатиніну. Встановлено, що вже з мінімальної дози в 5 мг/кг живої маси кормова добавка впливає на процеси метаболізму в організмі тварин. The effectiveness of the new humic nature feed additive – «Animal Forte», has been established, depending on its amount on the metabolism of laboratory rats. We used sexually mature male white rats of 2 months age, from which five experimental groups were formed and one intact, with eight animals each. The experiment lasted four weeks, during which the animals of the experimental groups received daily in addition to the main feed 5, 10, 20, 30 and 50 mg of feed additive with its active substance per 1 kg of animal’s weight. Morpho-functional indicators (hemoglobin content, hematocrit, red blood cells, platelets, and leukocytes) were determined in EDTA stabilized blood. To define the effectiveness of a new humic nature food supplement, the content of total protein, albumin and globulins, uric acid, urea, creatinine, glucose, and the activity of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) were measured in blood serum. Red blood cell coefficients were determined by a calculation method: mean erythrocyte volume (MCV); mean erythrocyte hemoglobin content (MCH); mean hemoglobin concentration in erythrocyte (MCHC). A feed supplement at a dose of 10 mg/kg had a greater effect on hematopoietic function, especially on the erythropoiesis processes, namely, the hemoglobin content, the number of RBC, the RBC index – MCV, MCH were increased. Due to this, respiration and oxidation-reduction processes in animal tissue were improved. Usage of a biologically active humic nature substance at a dose of 5 mg/kg of animals weight to a greater extent compared with other options improved the function of liver hepatocytes, increasing its protein-synthesizing property, due to this effect, the total protein and albumin content in the serum of experimental animals were increased. Under the influence of the feed additive on metabolic processes, including the membrane’s permeability, in the blood of rats of experimental groups, the level of glucose was decreasing. The positive effect of Animal Forte on the kidneys filtration and excretory properties was also noted, due to which the content of urea and creatinine in the blood of rats was decreased. It has been established that already with a minimal dose of 5 mg/kg of body weight, the feed additive had an effect on animals’ metabolic processes.
Опис: Степченко Лілія Михайлівна https://orcid.org/0000-0001-8509-7048 Гаращук Марина Іванівна https://orcid.org/0000-0003-1533-6490 Спіцина Тетяна Леонідівна https://orcid.org/0000-0002-8047-7305
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/276
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5184
ISSN: 2663-1156 (Print)
2663-1164 (Online)
Розташовується у зібраннях:Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
document (35).pdf724,23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.